Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Това не е Вашият филиал?
Промяна
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали
21.10. - 27.10.

Свинско каре

без кост, цяло парче
от нашата витрина

кг
(1 кг = 7,99)
- 36 %
12,49
7,99
0

Витрина с обслужване

Можете да откриете това предложение във Вашия Kaufland филиал:

Вашият Kaufland филиал:
,
Назад към категорията