Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали
08.08. - 14.08.

Stella Artois

Пиво 5% vol

25% отстъпка
за бири
с марка Stella Artois

0,33 л многократна бутилка
Отстъпка за марка!
(1 л = 4,43)
- 25%
1,95
1,46
0

Можете да откриете това предложение във Вашия Kaufland филиал:

Вашият Kaufland филиал:
,
Назад към категорията