Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Това не е Вашият филиал?
Промяна
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали
10.05. - 16.05.

Мултифункционална стълба

алуминий,
4 х 3 стъпала,
244 х 63 х 101 см /позиция скеле/,
101 х 27 х 37 см /сгъната/,
178 см /позиция А/, 267 см /позиция Г/,
максимална дължина 370 см,
натоварване до 150 кг

50% по-евтино!
199,90
99,95
0

Можете да откриете това предложение във Вашия Kaufland филиал:

Вашият Kaufland филиал:
,
Назад към категорията
Мерки във връзка с разпространението на COVID-19

Kaufland България носи отговорност за здравето на своите служители и техните семейства.

Във връзка с разпространението на COVID-19 предприемаме превантивни мерки за сигурността и здравето на нашия екип и клиентите ни. Запознайте се с тях.

Мерки във връзка с разпространението на COVID-19