Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали
12.08. - 13.08.

Краставици

Клас: I

кг
(1 кг = 1,45)
само
1,45
0

Още за продукта

Можете да откриете това предложение във Вашия Kaufland филиал:

Вашият Kaufland филиал:
,
Назад към категорията