Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Това не е Вашият филиал?
Промяна
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали

Иван Веселинов от село Драгор

Вече 15 години Иван Веселинов отглежда декоративни тикви в с. Драгор до Пазарджик. Започва с няколко коренчета, но с подкрепата на Kaufland сега произвежда няколко тона годишно, като лично следи за качеството. Kaufland е единствената верига, с която работи. Благодарение на гарантирания пазар, стопанството на Иван расте през годините.

Нашите производители - Иван Веселинов от село Драгор

Мерки във връзка с разпространението на COVID-19

Kaufland България носи отговорност за здравето на своите служители и техните семейства.

Във връзка с разпространението на COVID-19 предприемаме превантивни мерки за сигурността и здравето на нашия екип и клиентите ни. Запознайте се с тях.

Мерки във връзка с разпространението на COVID-19