Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Това не е Вашият филиал?
Промяна
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали

Семейство Стоянови от град Попово

Семейство Стоянови отглеждат горски плодове вече 17 години. Обработват 800 декара земя с малинови насаждения. Производството им е сертифицирано по международния стандарт Global G.A.P.

"Смисълът, който ни ръководи всеки ден, е че плодовете, които трудолюбиво отглеждаме, стигат до хиляди български домакинства в цялата страна. С партньор като Kaufland имаме допълнителен стимул да ставаме по-добри и да продължаваме да се развиваме", споделя Деница - най-младият член на семейството.

Нашите производители - Семейство Стоянови от град Попово

Мерки във връзка с разпространението на COVID-19

Kaufland България носи отговорност за здравето на своите служители и техните семейства.

Във връзка с разпространението на COVID-19 предприемаме превантивни мерки за сигурността и здравето на нашия екип и клиентите ни. Запознайте се с тях.

Мерки във връзка с разпространението на COVID-19