Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Това не е Вашият филиал?
Промяна
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали

Участвай и спечели

Участието в играта не е обвързано с покупка.

Ето какво трябва да направиш

 • Вземи талон за участие от Информация или на каса в нашите хипермаркети.
 • Попълни го коректно.
 • Раздели талона по маркировката и пусни червената част в урната на Информация.
 • Вече играеш за едно от три BMW X1.
 • Запази бялата част и регистрирай кода от нея на тази страница, като попълниш коректно приложения по-долу онлайн формуляр за участие, като за всеки отделен код от различен талон е необходима отделна регистрация в системата.
 • В играта си за седмични награди – един от 100 ваучера за пазаруване на стойност 100 лв.

Може да спечелиш

 • 3-ма щастливци ще спечелят BMW X1
 • 700 щастливци ще спечелят ваучер за пазаруване, всеки на стойност по 100 лева, като 100 от 700-те ваучера ще бъдат раздавани всяка седмица през периода на играта.
 • Печелившите участници ще бъдат уведомени по телефон или имейл и имената му ще бъдат публикувани тук.

 

Лице на талона за участие

Гръб на талона за участие


Играта приключва на

 • Попълни коректно формуляра, за да се включиш в играта за 100 ваучера през текущата седмица.

Данни за контакт

Полетата, отбелязани със * звездичка, са задължителни.

Адрес

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА „Играй за едно от 3 х BMW и един от 700 х 100 лв. ваучера за пазаруване“

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1. Настоящите Условия („Условията“, „Правилата”) уреждат начина на провеждане на Играта „Играй за едно от 3 х BMW и един от 700 х 100 лв. ваучера за пазаруване“ („Играта“). Условията са достъпни на интернет страницата на Kaufland – kaufland.bg и на „Информация“ във всички хипермаркети Kaufland на територията на Република България.

1.2. Организатор на Играта е „Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131129282, ДДС № BG131129282, със седалище и адрес на управление: гр. София 1233, район Сердика, ж.к. Банишора, ул. Скопие № 1А, тел. 0800 12 220 („Kaufland“ или „Организатора“).

Награди:

Участието в Играта дава възможност за спечелване на следните награди:

1.3.1. Една от три големи награди:

 • лек автомобил BMW X1 xDrive18d, цвят- черен;
 • лек автомобил BMW X1 xDrive18d, цвят- бял;
 • лек автомобил BMW X1 xDrive18d, цвят- оранжев;.

Цветът на  спечеления автомобил се определя при тегленето.

1.3.2. Една от 700 допълнителни награди – ваучери на стойност 100 лв. за пазаруване в хипермаркети Kaufland на територията на Република България. Наградите под формата на ваучери за пазаруване в хипермаркети Kaufland са с валидност от 3 (три) месеца (91 дни) и се активират на деня, следващ деня на съответното теглене!

Спечелването на една от допълнителните награди не е пречка за спечелване на една от големите награди в играта.

1.3.3. С оглед изискванията на данъчното законодателство, Kaufland България не издава фактури за продадени стоки, които са заплатени с ваучери за пазаруване.

1.4. Периодът на провеждане на играта е от 27.01.2020 г. до 15.03.2020 г. („Период на провеждане”).

1.4.1. Талони за участие за награда: един от три автомобила BMW, могат да бъдат пускани единствено в посочения в т. 1.4 период, в специални урни, поставени в близост до Информация в хипермаркети Kaufland България. Урните ще бъдат достъпни в работното време на съответния хипермаркет.

1.4.2. Кодове за участие за награда: ваучер за пазаруване, могат да бъдат регистрирани на https://www.kaufland.bg/ единствено в посочения в т. 1.4 период.

1.5. Играта се организира и провежда на български език на територията на Република България, във всички търговски обекти на Kaufland - София, Видин, Монтана, Враца, Ботевград, Перник, Кюстендил, Благоевград, Сандански, Карлово, Стара Загора, Пазарджик, Пловдив, Димитровград, Хасково, Кърджали, Плевен, Севлиево, Казанлък, Габрово, Горна Оряховица, Русе, Търговище, Разград, Силистра, Добрич, Шумен, Варна, Бургас, Сливен, Ямбол, Асеновград, Дупница и Велико Търново, както и чрез интернет страницата на Kaufland България: https://www.kaufland.bg/.

1.6. Участието в Играта е допустимо при стриктно спазване на настоящите Условия. С участието си в Играта участникът се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с Условията.

1.7. Печелившите участници ще бъдат потърсени на посочения от тях телефон за контакт от телефонен номер +359 2 4240700 или по имейл, но само при невъзможност за свързване по телефон и ако участникът е предоставил имейл. На посочения телефон печелившите участници могат и да задават въпроси по теми, свързани с Играта, всеки работен ден от 9 до 18 ч. и в събота – от 9 до 17 ч. Линията за входящи обаждания е отворена от 27.01.2020 до 22.03.2020 г.

ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

2.1. Право да участват в Играта имат всички физически лица, с постоянен адрес в Република България, които към датата на участие са навършили 18 години, с изключение на служителите на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД или  „Кауфланд Сървис“ ЕООД, членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини до втора съребрена степен), както и лицата, взели участие в организацията и провеждането на Играта.

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

3.1. Участието се извършва чрез талон, който може да бъде получен безплатно на „Информация“ или на каса във всеки един хипермаркет Kaufland, разположен на територията на Република България.

УЧАСТИЕТО В ИГРАТА Е БЕЗПЛАТНО И НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА

Всеки участник има право да получи само по един талон при всяко поискване.

3.2. Талонът се състои от два отрязъка – голям и малък, с които може да се участва за спечелване съответно на един от три леки автомобила BMW X1 xDrive18d (бял, черен или оранжев) или на една от допълнителните награди – ваучер за пазаруване на стойност 100 лв.

3.3. Големият отрязък дава възможност за участие в играта за спечелване на награда – един от три леки автомобила BMW X1 xDrive18d (бял, черен или оранжев), при условията на т. 3.5 по-долу.

3.4. Малкият отрязък съдържа код, който може да бъде регистриран за участие за спечелване на една от допълнителните награди – ваучер за пазаруване, при условията на т. 3.6 по-долу. В случай че бъдете определен за печеливш за награда ваучер за пазаруване, пазете малкия отрязък до получаване на наградата!

3.5. Играй с големия отрязък на талона за BMW X1 xDrive18d  (бяло, черно или оранжево)

3.5.1. За участие в играта за награда автомобил BMW X1 xDrive18d (бял, черен или оранжев), е необходимо участникът правилно да попълни големия отрязък на талона.

3.5.2. Талонът за участие се предоставя безплатно и за получаването му не се изисква извършването на покупка.

3.5.3. За участие в тегленето за разпределение на награда: един от три автомобила BMW X1 xDrive18d (бял, черен или оранжев), е необходимо обработването на лични данни на участника, съгласно условията, описани в Раздел V „Лични данни“. Големият отрязък на талона за участие съдържа следната информация: собствено име, фамилия, телефонен номер, населено място и e-mail. Задължителните данни, които Участникът трябва да попълни, са: две имена (име и фамилия), населено място и телефонен номер.
Двете имена и населеното място на печелившия и на резервните участници ще бъдат обявени при тегленето на наградата, което ще се излъчва на живо на страницата на Кауфланд във Facebook.

3.5.4. Големият отрязък на талона се пуска в определени за целта урни, поставени до „Информация“ във всеки хипермаркет Kaufland.

3.5.5. Всеки участник има право да участва в играта с повече от един талон.

3.5.6. При непълни и неверни данни на участник в играта, участието ще се счита за невалидно. Невалидни са участия с талони, различни от тези, отпечатани от Организатора или по негово възлагане, и по всеки друг, различен от предвидения в настоящите правила начин.

3.6. Играй с малкия отрязък на талона за един от 700 ваучера за пазаруване на стойност 100 лв.

3.6.1. Общият брой ваучери за пазаруване, които ще бъдат раздадени в играта, са 700 бр. Всяка седмица през периода на провеждане по т. 1-4 ще бъдат изтеглени по 100 печеливши от 700-те печеливши.

3.6.2. За участие в играта е необходимо участникът да откъсне и запази до приключване на играта малкия отрязък от талона, да регистрира уникалния код, изписан на гърба на отрязъка, както и да попълни коректно онлайн формуляра със своите лични данни на адрес kaufland.bg.

3.6.3. Регистрираният код от талона участва в тегленето за разпределение на допълнителните награди за съответната календарна седмица, в която е регистриран кодът. Така всички регистрирани кодове до неделя в 23:59 часа на съответната седмица участват в тегленето за разпределението на допълнителните седмични награди.

3.6.4. С един уникален код от малък отрязък на талона може да бъде спечелена само една награда през периода на играта. Ако участник, спечелил една от допълнителните награди, спечели втора допълнителна награда със същия код, правото на награда преминава върху резервен участник.

3.6.5. Всеки участник има право да регистрира неограничен брой кодове от различни талони, като за всеки отделен код от различен талон е необходимо да направи отделна регистрация в системата. Независимо от броя регистрирани талони, всеки участник може да спечели само една допълнителна награда на седмица. В случай че участник е изтеглен като печеливш повече от един път в едно теглене, неговото място ще бъде заето от резервен участник.

3.6.6. Талонът за участие се предоставя и регистрира безплатно и за получаването му не се изисква извършването на покупка.

3.6.7. При непълни и неверни данни на участник в Играта участието ще се счита за невалидно. Невалидни са участия с кодове, различни от тези, отпечатани от Организатора или по негово възлагане, и по всеки друг, различен от предвидения в настоящите Условия начин.

3.6.8. За участие в тегленето за разпределение на награда: ваучер за пазаруване, е необходимо обработването на лични данни на участника, съгласно условията, описани в Раздел V „Лични данни“. Задължителните данни, които Участникът трябва да попълни, са: две имена (име и фамилия), населено място, телефонен номер.

3.6.9. С цел да бъде изключено участието на „ботове“ или други автоматизирани средства за събиране на информация, се използва въвеждането на допълнителен код за сигурност.

3.6.10. Организаторът не носи отговорност, в случай че участник не е запазил печелившия отрязък и не може да получи своята награда.

3.7. Участието не е възможно преди започването или след изтичането на посочения в Раздел I период, независимо от това дали талони за играта се намират у участник или не.

3.8. Организаторът не носи отговорност, в случай че участник е предоставил невалидни, непълни или неточни данни за контакт.


IV. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА


4.1. Всеки участник, който е спазил условията за участие по раздел III и отговаря на изискванията по раздел ІІ от настоящите Условия, има право да участва в Играта.

4.2. Допълнителните награди ще бъдат теглени на случаен принцип, като всяка седмица ще бъдат изтеглени по 100 печеливши, в присъствието на Комисия, съставена от представители на следните звена: „Ревизия“, „Право и съответствие“ и „Маркетинг и реклама“, която удостоверява резултатите от тегленето, а наградите три леки автомобила BMW X1 xDrive18d ще бъдат изтеглени и в присъствието на нотариус.

4.3. Трите леки автомобила BMW X1 xDrive18d ще бъдат изтеглени в периода 16 март 2020 – 6 април 2020 година след обработване на всички подадени талони за участие.

4.4. Участник, спечелил награда автомобил, ще бъде уведомен до 5 (пет) работни дни след тегленето на наградата чрез телефонно обаждане на посочения в талона за участие телефонен номер за спечелването на награда и за уточняване на мястото и начина за получаването й.

4.5. Спечелилият награда – автомобил следва да окаже необходимото съдействие за получаване на наградата, като се яви да я получи в уговореното място и час, сключи съответния писмен договор, в т.ч. в нотариална форма, ако за прехвърлянето на собствеността върху наградата това се изисква съгласно закона, да предостави необходимите данни и да удостовери писмено, че е получил наградата.

4.6. В случай че в срок до 1 месец след свързване с участника, спечелил автомобил, същият не се е явил за получаване на наградата, правото преминава върху резервен участник.

4.7. Тегленията на допълнителните награди ще се проведат, както следва:

Теглене на 03.02.2020 г.:
•    100 награди под формата на ваучер за пазаруване на стойност 100 лв. Активиране на тримесечния срок на валидност на ваучера се извършва на 04.02.2020 г.

Теглене на 10.02.2020 г.:
•    100 награди под формата на ваучер за пазаруване на стойност 100 лв. Активиране на тримесечния срок на валидност на ваучера се извършва на 11.02.2020 г.

Теглене на 17.02.2020 г.:
•    100 награди под формата на ваучер за пазаруване на стойност 100 лв. Активиране на тримесечния срок на валидност на ваучера се извършва на 18.02.2020 г.

Теглене на 24.02.2020 г.:
•    100 награди под формата на ваучер за пазаруване на стойност 100 лв. Активиране на тримесечния срок на валидност на ваучера се извършва на 25.02.2020 г.

Теглене на 02.03.2020 г.:
•    100 награди под формата на ваучер за пазаруване на стойност 100 лв. Активиране на тримесечния срок на валидност на ваучера се извършва на 03.03.2020 г.

Теглене на 09.03.2020 г.:
•    100 награди под формата на ваучер за пазаруване на стойност 100 лв. Активиране на тримесечния срок на валидност на ваучера се извършва на 10.03.2020 г.

Теглене на 16.03.2020 г.:
•    100 награди под формата на ваучер за пазаруване на стойност 100 лв. Активиране на тримесечния срок на валидност на ваучера се извършва на 17.03.2020 г.

4.8. Имената на спечелилите допълнителни награди ще бъдат обявени само и единствено след обработване на всички регистрирани формуляри за участие за съответната седмица.

4.9. Участниците, спечелили една от допълнителните награди, ще бъдат уведомени – чрез телефонно обаждане или при невалиден номер - по e-mail (ако такъв е посочен във формуляра за участие) до 3 (три) работни дни след тегленето на наградите.

4.10. Печелившите участници ще бъдат потърсени на посочения от тях контакт от телефонен номер +359 2 4240700. На този телефон печелившите участници могат и да задават въпроси по теми, свързани с играта. Ако участникът е посочил и имейл, Организаторът може да се свърже с него и по имейл, но само при невъзможност за свързване по телефон. Имейлът, от които ще бъде получено съобщението е, както следва: kaufland.game@albacallcenter.com

Печелившите участници ще бъдат потърсени на посочения от тях контакт от телефонен номер +359 2 4240700 с титуляр „Алба Център“ ООД, ЕИК 203534666, в качеството му на Обработващ лични данни по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни. На този телефон печелившите участници могат и да задават въпроси по теми, свързани с играта.

4.11.  Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 3 (три) работни дни (5 дни за награда - автомобил), считано от първия опит за свързване по телефон, губят правото си да получат наградите си. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.

4.12. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно попълнени данни или по други, независещи от Организатора причини.

4.13. Имената на печелившите участници, и наградите, които печелят, ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Kaufland България (https://www.kaufland.bg/).

4.14. Допълнителните награди се изпращат на спечелилите участници на посочен от тях адрес. В случай че участниците не желаят да посочат адрес, наградата може да бъде изпратена до офис на дружеството, осъществяващо куриерски услуги, определено от Организатора. Конкретният офис се посочва от участника и следва да бъде на територията на Република България.

4.15. В случай че спечелилият участник не може да бъде намерен на посочения от него адрес при първо посещение, куриерите, използвани от Организатора, оставят съобщение, в което са упоменати денят и часът на посещението, както и информация за това как спечелилият може да се свърже с куриерите. Ако участникът не осъществи връзка с тях в рамките на 10 дни, за да бъде уточнен друг ден за предаване на наградата, спечелилият участник губи правото си да получи наградата и правото да я получи преминава върху всеки следващ резервен печеливш участник, спрямо когото се прилага същата процедура. В случай че спечелилият участник е предоставил грешен, непълен или неточен адрес, вследствие на което куриерът не е успял да го посети, участникът губи правото да получи спечелената награда и правото да получи наградата преминава върху всеки следващ резервен печеливш участник, спрямо когото се прилага описаната процедура.

4.16. Ако спечелилият участник е посочил офис на куриерска фирма за получаване на наградата и не се е явил за получаването й в срок до 14 дни или не се свърже с куриерите в този срок, за да бъде уточнен друг ден за предаване на наградата, спечелилият участник губи правото си да получи наградата и правото да я получи преминава върху всеки следващ резервен печеливш участник, спрямо когото се прилага същата процедура.

4.17. Наградата се получава лично от спечелилия участник.

4.18. При получаване на допълнителна награда спечелилият участник удостоверява самоличността си пред куриера, предава на куриера малкия отрязък от талона, с който е спечелена наградата и подписва документ, удостоверяващ предаването на наградата.

4.19. При желание от страна на печеливш участник, същият може да получи наградата си лично в офиса на Kaufland България в гр. София, кв. Банишора, ул. Скопие 1А в срок от 5 работни дни от уведомяването. Печелившият следва да потвърди желанието при уведомяването му, че е спечелил. При наличие на изрично съгласие от страна на участника, същият може да бъде заснет с наградата и снимките с него да бъдат публикувани на kaufland.bg и в официалните профили на Kaufland България в социалните мрежи – Facebook, (https://www.facebook.com/kaufland.bulgaria/) и Instagram (https://www.instagram.com/kauflandbulgaria/).

4.20. Участникът губи правото да получи наградата при неизпълнение на всяко от следните условия:
•    да удостовери самоличността си с документ за самоличност;
•    да има навършени 18 години;
•    да подпише документ за получаване на наградата;
•    да представи на куриера отрязъка от талона за участие с уникален код съвпадащ с този, изписан върху пратката (за допълнителните награди);
•    да се яви за получаване на наградата лек автомобил;
•    да спази условията за получаване на наградата по т. 4.14-4.16.
 
Разходите по доставката на наградата са за сметка на Организатора.

4.20. Организаторът поема разноските, непосредствено необходими за предоставянето на наградите, а именно: разноски по доставяне на наградата до мястото на получаването, включително нотариални такси, такса вписване, такси за регистрация, данъци и други разноски, свързани с прехвърляне на собствеността върху наградата, ако такива се дължат. Не се поемат други разходи, свързани с ползването на наградите от печелившия участник.

4.21. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото на получаване на наградата не може да бъде прехвърлена на трети лица.

V. ЛИЧНИ ДАННИ


5.1. Личните данни на всички Участници в Играта се обработват в съответствие с действащото законодателство и вътрешната политика на Организатора за защита на личните данни.

5.2. Организаторът обработва личните данни на Участниците в качеството си на Администратор на лични данни по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни, за целите на участие в настоящата Игра. Организаторът има определено длъжностно лице по защита на данните със следните координати за връзка: имейл: dataprotection@kaufland.bg и пощенски адрес: „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД, ул. „Скопие“ 1А, гр. София 1233.

5.3. Правно основание за обработването на данни настоящата игра с награди е член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) - легитимен интерес на Организатора от провеждане на играта.

5.4. Независимо от посоченото в чл. 5.3, за участие в Играта се изисква и съгласие за обработка на посочените по-долу лични данни по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време. Предоставянето на съгласие за обработка на описаните в настоящите Условия лични данни, по описания в Условията начин, има изцяло доброволен характер, което означава, че ако участникът не желае да предоставя описаните лични данни, те няма да бъдат обработени по описания начин, но същевременно ще бъде невъзможно участието му в Играта. Въпреки оттеглянето на съгласието Организаторът може да продължи обработването на лични данни на друго основание, например законово изискване, договорни отношения или легитимен интерес.

5.5. Данните, които ще бъдат обработвани във връзка с участие в играта, са: две имена (име и фамилия),  населено място, телефонен номер и e-mail. Личните данни на спечелилите участници могат да включват и адрес за доставка за наградите – ваучер, както и всякакви данни, необходими съгласно действащото законодателство за прехвърляне на правото на собственост върху наградите – автомобил.

5.6. Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора, могат да бъдат разкривани от него за целите на Играта или в изпълнение на императивни разпоредби на трети лица и на други администратори на лични данни на територията на Република България, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство. Лични данни на спечелилите участници ще бъдат обработвани и от лицето, посочено в т. 4.10 от настоящите правила. Личните данни на участниците, спечелили допълнителни награди, ще бъдат обработвани от доставчик на куриерски услуги във връзка с връчване на наградата, а личните данни на участниците, спечелили лек автомобил, ще бъдат обработвани във връзка с регистрацията на автомобилите и прехвърлянето на собствеността. Лицата ще бъдат предварително уведомени за конкретните обработващи.

5.7. Събраните във връзка с участие в Играта лични данни ще бъдат съхранявани за срокове, както следва:

- две имена и населено място  на печелившите участници ще бъдат публикувани на интернет страницата https://kaufland.bg/ за срок не по-дълъг от една година;

- за счетоводни и данъчни цели данни на печелившите ще бъдат съхранявани за срок не по-дълъг от 11 (единайсет) години от датата на предоставяне на наградата;

- данните на резервните участници ще бъдат съхранявани за срок до един месец след тегленето на наградите;

- данните на непечелившите участниците ще бъдат унищожени контролирано.

5.8. По всяко време, при спазване на изискванията на приложимото законодателство, чрез изпращане на нарочно писмо на адреса на Kaufland или на имейл адрес: redaction@kaufland.bg или dataprotection@kaufland.bg, всяко лице, чиито данни се обработват във връзка с играта, има право да: 

а) оттегли съгласието си за обработка на лични данни, когато обработката на данни се извършва въз основа на съгласие;

б) отправи запитване до Kaufland дали негови лични данни се обработват и  да получи копие от обработваните данни, както и информация относно целта на обработка, както и на кого са или ще бъдат разкрити (право на достъп);

в) поиска корекция на неточност в обработваните му лични данни или допълване на непълни лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране);

г) поиска от Kaufland да изтрие свързани с него лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които е оттеглил/а съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил/а (право на изтриване);

д) поиска от Kaufland да ограничи обработката на личните му данни (т.е. личните данни да продължат да бъдат съхранявани от Kaufland, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на личните данни се оспорва от лицето или когато обработването е неправомерно и лицето желае данните му да бъдат съхранени с цел защита на правни претенции (право на ограничаване на обработването);

е) поиска от Kaufland личните данни, които го засягат, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост на данните);     
ж) възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг (т.е. за целите на предлагане на стоки и услуги по имейл, телефон или друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлагани стоки и услуги), в случай че личните му данни бъдат обработени за такава цел (право на възражение);

з) подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че счита, че е налице нарушение на приложимо законодателство за защита на личните му данни.

Независимо от оттегляне на съгласието, ако за Кауфланд е налице легитимен интерес, съответните лични данни могат да продължат да бъдат съхранявани, при условията на действащото законодателство.

5.9. С участието си участниците декларират, че при спазване на приложимото законодателство са съгласни с описаните в настоящите Условия лични данни да бъдат обработени от Kaufland, по описания в Условията начин, за целите на участие в Играта.

5.10. За неуредените в настоящите Условия въпроси относно обработка на лични данни от Kaufland България, се прилагат онлайн публикуваните Основни принципи за защита на данните на www.kaufland.bg съгласно член 13 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), достъпни на: https://www.kaufland.bg/lichni-danni.html.

5.11. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени съгласно настоящите Условия, се прилагат разпоредбите на приложимото законодателство.

VI. ОТГОВОРНОСТ

6.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Играта или са резултат от невъзможността Участниците да се свържат със съответния интернет сървър.

Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, като например, но не само, срив на информационната система, прекъсване на електрозахранването или техническа неизправност на компютъра, използван от Участника, както и при неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.

6.2. Организаторът не носи отговорност във връзка с каквито и да било вреди и неблагоприятни последици, свързани с използването на наградата.

6.3. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини, свързани с играта и/ или промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/ или форсмажорни обстоятелства и/ или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. Ако прекратяването на Играта е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него за обезщетяване на причинената вреда.

6.4. Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

6.5. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в Играта (включително – разходи за достъп до Интернет).

6.6. Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

6.7. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/ или трето лице загуби и/ или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност, въвеждане на неверни данни или други подобни действия с цел повече участия. Участници, които използват фалшива идентичност в Играта и/ или нарушават по какъвто и да било начин механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.VII. ДРУГИ

VII. ДРУГИ

Визуализацията на автомобилите върху рекламните материали и талона за участие е примерна. Възможни са разлики с оригиналните автомобили.

•    Лек автомобил BMW X1 xDrive18d: цвят: Black (черен), мощност на двигател: 150 к.с., 110 kW, с разход на гориво в градски условия l/100 km, комбиниран разход на гориво 5,6 l/100 km и вредни емисии: 147 g/km.

•    Лек автомобил BMW X1 xDrive18d: цвят: Sunset Orange metallic (оранжев), мощност на двигател: 150 к.с., 110 kW, с разход на гориво в градски условия l/100 km, комбиниран разход на гориво 5,6 l/100 km и вредни емисии: 147 g/km.

•    Лек автомобил BMW X1 xDrive18d: цвят: Alpine White (бял), мощност на двигател: 150 к.с., 110 kW, с разход на гориво в градски условия l/100 km, комбиниран разход на гориво 5,6 l/100 km и вредни емисии: 147 g/km.

7.1. При въпроси относно Условията участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: redaction@kaufland.bg. На същия адрес се подават жалби и сигнали във връзка с играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.

7.2. Задълженията на Организатора на играта се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.

7.3. Организаторът определя правилата на играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по всяко време. Промените се оповестяват като актуализираните Условия за провеждане на Играта се публикуват, по начина, по който е публикуван първоначалният им вариант. Всяка промяна влиза в сила от момента, в който е оповестена.

7.4. Недействителността на отделни текстове от Условията на Играта не засяга действителността и приложимостта на останалите условия.

7.5. Приложимо към правоотношенията, възникнали по повод на Играта, е актуалното българско законодателство.

Виж повече

Да, искам да получавам Kaufland Newsletter по е-mail и потвърждавам, че съм информиран за условията за обработване на данните ми, посочени в точка 6 от Принципите за защита на лични данни и съм съгласен с тях.

Вашите данни се обработват съобразно действащото законодателство за защита на личните данни. Запознайте се с нашите Принципи за защита на личните данни.

 

За да изпратите формуляра, моля, маркирайте полето “Не съм робот”. Отговорете на въпроса, в случай че има такъв, и потвърдете. След това бутонът “Изпращане” ще стане активен.