Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Това не е Вашият филиал?
Промяна
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали

Играй за ваучер за пазаруване на стойност 500 лева

Изображение на касов бон

Какъв е механизмът на играта:


Участието в играта не е обвързано с покупка

  • От 28.01 до 17.03.2019 г., включително, вземи талон за участие от Информация или на каса в нашите хипермаркети
  • Запази бялата част от талона
  • Регистрирай кода от талона на формуляра, който ще откриеш на тази страница
     

Наградите:

70 ваучера за пазаруване, всеки на стойност 500 лв.


Играта продължава до 17 март 2019 г. Всяка седмица, в периода на играта, ще се теглят по 10 ваучера. Тегленията на наградите ще се състоят съответно на 04.02., 11.02., 18.02., 25.02., 04.03., 11.03. и на 18.03.2019 г. Печелившите участници ще бъдат информирани за наградата си от телефонен номер 02/80 82 025. На този телефон те могат да задават въпроси по теми, свързани с играта. Имената на всички късметлии ще бъдат публикувани тук.

 


Играта приключва на

  • Имаш повече от един уникален код? Попълни отделен формуляр за всеки един.

     

Данни за контакт

Полетата, отбелязани със * звездичка, са задължителни.

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА „ИГРАЙ ПАК И ПАК, И ПАК“

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1. Настоящите Условия („Условията“) уреждат начина на провеждане на Играта „Играй пак и пак, и пак“ („Играта“). Условията са достъпни на интернет страницата на Kaufland – https://www.kaufland.bg/ и на „Информация“ във всички хипермаркети Kaufland на територията на Република България.

1.2. Организатор на Играта е „Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131129282, ДДС № BG131129282, със седалище и адрес на управление: гр. София 1233, район Сердика, ж.к. Банишора, ул. Скопие № 1А, тел. 0800 12 220 („Kaufland“ или „Организатора“).

1.3. Награди:

Участието в Играта дава възможност за спечелване на следните награди:

1.3.1. Една голяма награда – лек автомобил BMW 520d xDrive Touring;

1.3.2. Една от 70 допълнителни награди – ваучери на стойност 500 лв. за пазаруване в хипермаркети Kaufland на територията на Република България. Наградите под формата на ваучери за пазаруване в хипермаркети Kaufland са с валидност от 3 (три) месеца от последния ден на играта и могат да бъдат използвани до 17.06.2019 г.!

1.3.3. С оглед изискванията на данъчното законодателство, Kaufland България не издава фактури за продадени стоки, които са заплатени с ваучери за пазаруване.

1.4. Периодът на провеждане на играта е от 28.01.2019 г. до 17.03.2019 г. („Период на провеждане”).

1.4.1. Талони за участие за награда автомобил BMW могат да бъдат пускани единствено в посочения в т. 1.4 период, в специални урни, поставени в близост до Информация в хипермаркети Kaufland България. Урните ще бъдат достъпни в работното време на съответния хипермаркет;

1.4.2. Кодове за участие за награда ваучер за пазаруване могат да бъдат регистрирани на https://www.kaufland.bg/ единствено в посочения в т. 1.4 период.

1.5. Играта се организира и провежда на български език на територията на Република България, във всички търговски обекти на Kaufland - София, Видин, Монтана, Враца, Ботевград, Перник, Кюстендил, Благоевград, Сандански, Карлово, Стара Загора, Пазарджик, Пловдив, Димитровград, Хасково, Кърджали, Плевен, Севлиево, Казанлък, Габрово, Горна Оряховица, Русе, Търговище, Разград, Силистра, Добрич, Шумен, Варна, Бургас, Сливен, Ямбол, Асеновград, Дупница и Велико Търново (след официалното откриване на хипермаркета), както и чрез интернет страницата на Kaufland България: https://www.kaufland.bg/.

1.6. Участието в Играта е допустимо при стриктно спазване на настоящите Условия. С участието си в Играта участникът се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с Условията.

1.7. Печелившите участници ще бъдат потърсени на посочения от тях контакт от телефонен номер 02/80 82 025. На този телефон печелившите участници могат и да задават въпроси по теми, свързани с играта.

ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

2.1. Право да участват в Играта имат всички дееспособни физически лица, с постоянен адрес в Република България, които към датата на участие са навършили 18 години, с изключение на служителите на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД или  „Кауфланд Сървис“ ЕООД, членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини до втора съребрена степен), както и лицата, взели участие в организацията и провеждането на Играта.

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

3.1. Участието се извършва чрез талон, който може да бъде получен безплатно на „Информация“ или на каса във всеки един хипермаркет Kaufland, разположен на територията на Република България.

УЧАСТИЕТО В ИГРАТА Е БЕЗПЛАТНО И НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА

Всеки участник има право да получи само по един талон при всяко посещение.


3.2. Талонът се състои от два отрязъка – малък и голям, с които може да се участва за спечелване на 1 лек автомобил BMW 520d xDrive Touring или на една от допълнителните награди – ваучер за пазаруване на стойност 500 лв.

3.3. Големият отрязък дава възможност за участие в играта за спечелване на награда – 1 лек автомобил BMW 520d xDrive Touring при условията на т. 3.5 по-долу.

3.4. Малкият отрязък съдържа код, който може да бъде регистриран за участие за спечелване на една от допълнителните награди – ваучер за пазаруване, при условията на т. 3.6 по-долу.
В случай че бъдете определен за печеливш, пазете малкия отрязък до получаване на наградата!

3.5. Играй с големия отрязък на талона за BMW 520d xDrive Touring

3.5.1. За участие в играта за награда автомобил BMW 520d xDrive Touring е необходимо участникът правилно да попълни големия отрязък на талона.

3.5.2. Талонът за участие се предоставя и безплатно и за получаването му не се изисква извършването на покупка.

3.5.3. За участие в тегленето за разпределение на награда: автомобил BMW 520d xDrive Touring, е необходимо обработването на лични данни на участника, съгласно условията, описани в Раздел V „Лични данни“. Големият отрязък на талона за участие съдържа следната информация: собствено име, фамилия, телефонен номер, населено място и e-mail. Задължителните данни, които Участникът трябва да попълни, са: две имена (име и фамилия), населено място и телефонен номер.
Двете имена и населеното място на печелившия и на резервните участници ще бъдат обявени при тегленето на наградата, което ще се излъчва на живо на страницата на Кауфланд във Facebook.

3.5.4. Големият отрязък на талона се пуска в определени за целта урни, поставени до „Информация“ във всеки хипермаркет Kaufland.

3.5.5. Всеки участник има право да участва в играта с повече от един талон.

3.5.6. При непълни и неверни данни на участник в играта участието ще се счита за невалидно. Невалидни са участия с талони, различни от тези, отпечатани от Организатора или по негово възлагане и по всеки друг, различен от предвидения в настоящите правила начин.

3.6. Играй с малкия отрязък на талона за един от 70 ваучера за пазаруване на стойност 500 лв.

3.6.1. За участие в играта е необходимо участникът да откъсне и запази малкия отрязък от талона, да регистрира уникалния код, изписан на гърба на отрязъка, както и да попълни коректно онлайн формуляра със своите лични данни на адрес https://www.kaufland.bg/.

3.6.2. Регистрираният код от талона участва в тегленето за разпределение на допълнителните награди за съответната календарна седмица, в която е регистриран кодът. Така всички регистрирани кодове до неделя в 23:59 часа на съответната седмица участват в тегленето за разпределението на допълнителните седмични награди.

3.6.3. Уникалният код от малкия отрязък на талона може да бъде регистриран на https://www.kaufland.bg/ само веднъж.

3.6.4. Талонът за участие се предоставя и регистрира безплатно и за получаването му не се изисква извършването на покупка.

3.6.5. При непълни и неверни данни на участник в играта участието ще се счита за невалидно. Невалидни са участия с кодове, различни от тези, отпечатани от Организатора или по негово възлагане и по всеки друг, различен от предвидения в настоящите Условия начин.

3.6.6. Всеки участник има право да регистрира неограничен брой кодове от различни талони, но може да спечели само една допълнителна награда в рамките на Играта. В случай че участник е изтеглен като печеливш повече от един път, неговото място ще бъде заето от резервен участник.

3.6.7. За участие в тегленето за разпределение на награда: ваучер за пазаруване, е необходимо обработването на лични данни на участника, съгласно условията, описани в Раздел V „Лични данни“. Задължителните данни, които Участникът трябва да попълни, са: две имена (име и фамилия), населено място и телефонен номер.

3.6.8. С цел да бъде изключено участието на „ботове“ или други автоматизирани средства за събиране на информация, се използва въвеждането на допълнителен код за сигурност.

3.6.9. Организаторът не носи отговорност, в случай че участник не е запазил печелившия отрязък и не може да получи своята награда.

3.7. Участието не е възможно преди започването или след изтичането на посочения в Раздел I период, независимо от това дали талони за играта се намират у участник или не.
3.8. Организаторът не носи отговорност, в случай че участник е предоставил невалидни, непълни или неточни данни за контакт.

IV. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

4.1. Всеки участник, който е спазил условията за участие по раздел III и отговаря на изискванията по раздел ІІ от настоящите Условия, има право да участва в играта.

4.2. Допълнителните награди ще бъдат теглени на случаен принцип на седмична база, в присъствието на Комисия, съставена от представители на следните звена: „Ревизия“, „Право и съответствие“ и „Маркетинг и реклама“, която удостоверява резултатите от тегленето, а наградата  лек автомобил BMW 520d xDrive Touring ще бъде изтеглена и в присъствието на нотариус.

4.3. Наградата лек автомобил BMW 520d xDrive Touring ще бъде изтеглена в периода 18 март 2019 – 8 април 2019 година след обработване на всички подадени талони за участие.

4.4. Участникът, спечелил награда автомобил, ще бъде уведомен до 5 (пет) работни дни след тегленето на наградата чрез телефонно обаждане на посочения в талона за участие телефонен номер за спечелването на награда и за уточняване на мястото и начина за получаването й.

4.5. Спечелилият награда – автомобил следва да окаже необходимото съдействие за получаване на наградата, като се яви да я получи в уговореното място и час, сключи съответния писмен договор, в т.ч. в нотариална форма, ако за прехвърлянето на собствеността върху наградата това се изисква съгласно закона, предостави необходимите данни и удостовери писмено, че е получил наградата.

4.6. В случай че в срок до 1 месец след свързване с участника, спечелил автомобил, същият не се е явил за получаване на наградата, правото преминава върху резервен участник.

4.7. Тегленията на допълнителните награди ще се проведат, както следва:

Теглене на 04.02.2019 г.:
•    10 награди под формата на ваучер за пазаруване на стойност 500 лв.

Теглене на 11.02.2019 г.:
•    10 награди под формата на ваучер за пазаруване на стойност 500 лв.

Теглене на 18.02.2019 г.:

•    10 награди под формата на ваучер за пазаруване на стойност 500 лв.

Теглене на 25.02.2019 г.:
•    10 награди под формата на ваучер за пазаруване на стойност 500 лв.

Теглене на 04.03.2019 г.:
•    10 награди под формата на ваучер за пазаруване на стойност 500 лв.

Теглене на 11.03.2019 г.:
•    10 награди под формата на ваучер за пазаруване на стойност 500 лв.

Теглене на 18.03.2019 г.:
•    10 награди под формата на ваучер за пазаруване на стойност 500 лв.

4.8. Имената на печелившите на допълнителните награди ще бъдат обявени само и единствено след обработване на всички регистрирани формуляри за участие за съответната седмица.

4.9. Участниците, спечелили една от допълнителните награди, ще бъдат уведомени – чрез телефонно обаждане или при невалиден номер - по e-mail до 3 (три) работни дни след тегленето на наградите.

4.10. Печелившите участници ще бъдат потърсени на посочения от тях контакт от телефонен номер 02/80 82 025. На този телефон печелившите участници могат и да задават въпроси по теми, свързани с играта.

4.11.  Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 3 (три) работни дни (5 дни за награда - автомобил), губят правото си да получат наградите си. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.

4.12. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно попълнени данни или по други, независещи от Организатора причини.

4.13. Имената на печелившите участници, и наградите, които печелят, ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Kaufland България (https://www.kaufland.bg/).

4.14. Допълнителните награди се изпращат на спечелилите участници на посочен от тях адрес. В случай че участниците не желаят да посочат адрес, наградата може да бъде изпратена до офис на дружеството, осъществяващо куриерски услуги, определено от Организатора. Конкретният офис се посочва от участника и следва да бъде на територията на Република България.

4.15. В случай че спечелилият участник не може да бъде намерен на посочения от него адрес при първо посещение, куриерите, използвани от Организатора, оставят съобщение, в което са упоменати денят и часът на посещението, както и информация за това как спечелилият може да се свърже с куриерите. Ако участникът не осъществи връзка с тях в рамките на 10 дни, за да бъде уточнен друг ден за предаване на наградата, спечелилият участник губи правото си да получи наградата и правото да я получи преминава върху всеки следващ резервен печеливш участник, спрямо когото се прилага същата процедура.
В случай че спечелилият участник е предоставил грешен, непълен или неточен адрес, вследствие на което куриерът не е успял да го посети, участникът губи правото да получи спечелената награда и правото да получи наградата преминава върху всеки следващ резервен печеливш участник, спрямо който се прилага описаната процедура.

4.16. Ако спечелилият участник е посочил офис на куриерска фирма за получаване на наградата и не се е явил за получаването й в срок до 14 дни или не се свърже с куриерите в този срок, за да бъде уточнен друг ден за предаване на наградата, спечелилият участник губи правото си да получи наградата и правото да я получи преминава върху всеки следващ резервен печеливш участник, спрямо когото се прилага същата процедура.

4.17. Наградата се получава лично от спечелилия участник.

4.18. При получаване на допълнителна награда спечелилият участник удостоверява самоличността си пред куриера, предава на куриера малкия отрязък от талона, с който е спечелена наградата и от подписва документ, удостоверяващ предаването на наградата.

4.19. Участникът губи правото да получи наградата, при неизпълнение на всяко от следните условия:
•    не удостовери самоличността си с документ за самоличност;
•    няма навършени 18 години;
•    не подпише документ за получаване на наградата;
•    не представи на куриера отрязъка от талона за участие с уникалния код или кодът, изписан върху пратката не съвпада с този, представен от получаващия наградата (за допълнителните награди);
•    не се яви за получаване на наградата лек автомобил.
 
Разходите по доставката на наградата са за сметка на Организатора.

4.20. Организаторът поема разноските, непосредствено необходими за предоставянето на наградите, а именно: разноски по доставяне на наградата до мястото на получаването, включително нотариални такси, такса вписване, такси за регистрация, данъци и други разноски, свързани с прехвърляне на собствеността върху наградата, ако такива се дължат. Не се поемат други разходи, свързани с ползването на наградите от печелившия участник.

4.21. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото на получаване на наградата не може да бъде прехвърлена на трети лица.

V. ЛИЧНИ ДАННИ


5.1. Чрез участието си в Играта участниците се съгласяват с предвиденото в настоящите Условия.

5.2. Личните данни на всички Участници в играта се обработват в съответствие с действащото законодателство и вътрешната политика на Организатора за защита на личните данни и за целите, посочени в настоящите Условия.

5.3.  Организаторът, в качеството си на Администратор на лични данни, обработва личните данни на Участниците за целите на настоящата Игра.

5.4. Правно основание за обработването на данни настоящата игра с награди е член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) - легитимен интерес на Организатора от провеждане на играта.

5.5. Независимо от посоченото в чл. 5.4, за участие в Играта се изисква и съгласие за обработка на посочените по-долу лични данни по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време. Предоставянето на съгласие за обработка на описаните в настоящите Условия лични данни, по описания в Условията начин, има изцяло доброволен характер, което означава, че ако участникът не желае да предоставя описаните лични данни, те няма да бъдат обработени по описания начин, но същевременно ще бъде невъзможно участието му в Играта. Въпреки оттеглянето на съгласието Организаторът може да продължи обработването на лични данни на друго основание, например законово изискване, договорни отношения или легитимен интерес.

5.6. Данните, които ще бъдат обработвани във връзка с участие в играта, са: две имена (име и фамилия),  населено място, телефонен номер и e-mail.

5.7. Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора могат да бъдат разкривани от него за целите на Играта или в изпълнение на императивни разпоредби на трети лица и на други администратори на лични данни на територията на Република България, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство. Личните данни на участниците, спечелили допълнителни награди ще бъдат обработвани от доставчик на куриерски услуги във връзка с връчване на наградата, а личните данни на участника, спечелил лек автомобил, ще бъдат обработвани във връзка с регистрацията на автомобила и прехвърлянето на собствеността. Лицата ще бъдат предварително уведомени за конкретните обработващи.

5.8. Събраните във връзка с участие в Играта лични данни ще бъдат съхранявани за срокове, както следва:
- две имена и населено място  на печелившите участници ще бъдат публикувани на интернет страницата https://kaufland.bg/ за срок не по-дълъг от една година;
- за счетоводни и данъчни цели данни на печелившите ще бъдат съхранявани за срок не по-дълъг от 11 (единайсет) години от датата на предоставяне на наградата;
- данните на резервните участници ще бъдат съхранявани за срок до един месец след тегленето на наградите;
- данните на непечелившите участниците ще бъдат унищожени контролирано.

5.9. По всяко време, при спазване на изискванията на приложимото законодателство, чрез изпращане на нарочно писмо на адреса на Kaufland или на имейл адрес: redaction@kaufland.bg, всяко лице, чиито данни се обработват във връзка с играта, има право да:
а) оттегли съгласието си за обработка на лични данни, когато обработката на данни се извършва въз основа на съгласие;
б) отправи запитване до Kaufland дали негови лични данни се обработват и  да получи копие от обработваните данни, както и информация относно целта на обработка, както и на кого са или ще бъдат разкрити (право на достъп);
в) поиска корекция на неточност в обработваните му лични данни или допълване на непълни лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране);
г) поиска от Kaufland да изтрие свързани с него лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които е оттеглил/а съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил/а (право на изтриване);
д) поиска от Kaufland да ограничи обработката на личните му данни (т.е. личните данни да продължат да бъдат съхранявани от Kaufland, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на личните данни се оспорва от лицето или когато обработването е неправомерно и лицето желае данните му да бъдат съхранени с цел защита на правни претенции (право на ограничаване на обработването);
е) поиска от Kaufland личните данни, които го засягат, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост на данните);     
ж) възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг (т.е. за целите на предлагане на стоки и услуги по имейл, телефон или друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлагани стоки и услуги), в случай че личните му данни бъдат обработени за такава цел (право на възражение);
з) подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че счита, че е налице нарушение на приложимо законодателство за защита на личните му данни.

5.10. С участието си участниците декларират, че при спазване на приложимото законодателство, са съгласни с описаните в настоящите Условия лични данни да бъдат обработени от Kaufland по описания в Условията начин, за целите на участие в Играта;

5.11. За неуредените в настоящите Условия въпроси относно обработка на лични данни от Kaufland България, се прилага Политиката за защита на лични данни, , достъпна на: https://www.kaufland.bg/ в раздел „Защита на личните данни“

5.12. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени съгласно настоящите Условия, се прилагат разпоредбите на приложимото законодателство.

VI. ОТГОВОРНОСТ

6.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Играта или са резултат от невъзможността Участниците да се свържат със съответния интернет сървър.
Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, като например, но не само, срив на информационната система, прекъсване на електрозахранването или техническа неизправност на компютъра, използван от Участника, както и при неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.

6.2. Организаторът не носи отговорност във връзка с каквито и да било вреди и неблагоприятни последици, свързани с използването на наградата.

6.3. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини, свързани с играта и/ или промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/ или форсмажорни обстоятелства и/ или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. Ако прекратяването на Играта е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него за обезщетяване на причинената вреда.

6.4. Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

6.5. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в Играта (включително – разходи за достъп до Интернет).

6.6. Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

6.7. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/ или трето лице загуби и/ или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност, въвеждане на неверни данни или други подобни действия с цел повече участия. Участници, които използват фалшива идентичност в Играта и/ или нарушават по какъвто и да било начин механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

VII. ДРУГИ


Визуализацията на Голямата награда върху рекламните материали и талона за участие е примерна. Възможни са разлики с оригиналния автомобил.

Лек автомобил BMW 520d xDrive Touring: цвят: Alpinweiß uni (бял), мощност на двигател: 190 к.с., 140 kW, с комбиниран разход на гориво л/100 км: 5,1 l/100 km и комбинирани вредни емисии: 133 g/km.

7.1. При въпроси относно Условията участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: redaction@kaufland.bg. На същия адрес се подават жалби и сигнали във връзка с играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.

7.2. Задълженията на Организатора на играта се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.

7.3. Организаторът определя правилата на играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по всяко време. Промените се оповестяват като актуализираните Условия за провеждане на Играта се публикуват, по начина, по който е публикуван първоначалният им вариант. Всяка промяна влиза в сила от момента, в който е оповестена.

7.4. Недействителността на отделни текстове от Условията на Играта не засяга действителността и приложимостта на останалите условия.

7.5. Приложимо към правоотношенията, възникнали по повод на Играта, е актуалното българско законодателство.

Вижте повече

Да, искам да получавам Kaufland Newsletter по е-mail и потвърждавам, че съм информиран за условията за обработване на данните ми, посочени в точка 6 от Принципите за защита на лични данни и съм съгласен с тях.

Вашите данни се обработват съобразно действащото законодателство за защита на личните данни. Запознайте се с нашите Принципи за защита на личните данни.

 

За да изпратите формуляра, моля, маркирайте полето “Не съм робот”. Отговорете на въпроса, в случай че има такъв, и потвърдете. След това бутонът “Изпращане” ще стане активен.