Данните за филиала се зареждат.

Вашите данни се зареждат.
Това не е Вашият филиал?
Промяна
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали

Играй за награди с Топчовците

https://media.kaufland.com/images/PPIM/AP_Content_150/bul/81/24/Asset_2448124.jpg

Ето какво трябва да направиш


Участието в играта е обвързано с покупка
 

  • Пазарувай в Kaufland и за всеки 20,00 лв. от твоята сметка ще получиш един Топчо на касата.

 

  • Купи албума, който ще намериш на специалния дисплей в твоя Kaufland хипермаркет.

 

  • Открий и специално маркираните продукти от кампанията, с които на касата получаваш допълнителен Топчо.

 

  • Събери всички 32-ма Топчовци и заедно с пълния албум заповядай на Информация в твоя хипермаркет Kaufland, където ще получиш специален печат и 33-ти Топчо с българския флаг и подпис на Димитър Бербатов.

 

  • Въведи номера на албума и артикулния номер от опаковката на специалния Топчо по-долу и автоматично се включваш в играта за 50 оригинални топки на Световното с подписа на Бербатов, които ще бъдат връчени лично от него. Печелившите ще изтеглим на 06.07.2018 г.

Запознай се с Топчовците

Запознай се с Топчовците – 32 причини да обичаш футбола и да се вълнуваш за Световното. Събирай Топчовци и можеш да спечелиш страхотни награди с подписа на Бербатов, връчени лично от него. Част от приходите от покупките, които правиш в хипермакети Kaufland, ще бъдат дарени на Фондация "Димитър Бербатов".

https://media.kaufland.com/images/PPIM/AP_Content_150/bul/68/43/Asset_2446843.jpg

Играта приключва на

Данни за контакт

Полетата, отбелязани със * звездичка, са задължителни.


УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА „Играй за награди с Топчовците“І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1. Настоящите Условия („Условията“) уреждат начина на провеждане на Играта „Топчовците“ („Играта“). Условията са достъпни за всички лица на интернет страницата на Kaufland – www.kaufland.bg.

1.2. Организатор на Играта е „Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131129282, ДДС № BG131129282, със седалище и адрес на управление: гр. София 1233, район Сердика, ж.к. Банишора, ул. Скопие № 1А, тел. 0800 12 220 („Kaufland“ или „Организатора“).

1.3. Периодът на провеждане на играта е от 04.06.2018 г. до 05.07.2018 г. („Период на провеждане”).

1.4. Играта се организира и провежда на български език, на територията на Република България, във всички търговски обекти на Kaufland.

1.5. Участието в Играта е допустимо при стриктно спазване на настоящите Условия. С маркиране на отметка на онлайн платформата за участие Участниците потвърждават, че са запознати с настоящите Условия и се съгласяват безусловно да ги спазват.

1.6. Информация за наградите ще откриете в Раздел IV „Награди“ от настоящите Условия.

ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

2.1. Право да участват в Играта имат всички дееспособни физически лица, с постоянен адрес в Република България, които към датата на участие са навършили 18 години, с изключение на служителите на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД или  „Кауфланд Сървис“ ЕООД, членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини до втора съребрена степен), както и лицата, взели участие в организацията и провеждането на Играта („Участник/ци“).

2.2. Участник в Играта е всяко лице, събрало специалния албум с всички 33 (тридесет и три) различни Топчовци и попълнило коректно и изпратило на www.kaufland.bg онлайн формуляр за участие с необходимите свои лични данни, артикулния номер от опаковката на специалния Топчо и серийния номер на албума.

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

3.1. УЧАСТИЕТО В ИГРАТА Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА.

3.2. За участие в Играта желаещите трябва да съберат и поставят всички 33 (трийсет и три) броя различни Топчовци в специален албум.

3.3.     32 (трийсет и два) от видовете Топчовци могат да бъдат получени на каса, в който и да е хипермаркет Kaufland на територията на Република България, при покупка в периода 04.06.2018 г. – 01.07.2018 г., както следва:
    а) при покупка на стойност минимум 20 лв. (двайсет лева) в който и да е хипермаркет Kaufland на територията на Република България, желаещите да участват в Играта имат право да получат един Топчо, поставен в пакетче. Съответно, при покупка на стойност най-малко 40 лв., желаещият да участва има право на два Топчовци и т.н.;
    
    ИЛИ

    б)  при покупка на  един от посочените по-долу продукти или комбинация от продукти, желаещият да участва има право да получи един Топчо:
        1.1. Изи прах за пране (за бяло или за цветно) в периода 04-10.06.2018;
        1.2. Изи гел за пране (за бяло или за цветно) в периода 04-10.06.2018;
        1.3. Различни размери матраци TED Eucalyptus fresh в периода 11-17.06.2018;
        1.4. 4 броя газирани напитки в разфасовка от 2 л. с марка Пелистерка – кола, битер лимон или портокал, в комбинация или от един и същи вид, в периода 18-24.06.2018;
        1.5. Nescafe classic 250 гр. разтворимо в метална кутия в периода 25.06-1.07.2018.
        1.6 LOTTO малка топка за футбол, в периода 4.06-1.07.2018;
        1.7 LOTTO футболна топка, размер 5, в периода 4.06-1.07.2018;
        1.8 LOTTO спортна бутилка, в периода 4.06-1.07.2018;
        1.9 LOTTO спортен сак–раница, в периода 4.06-1.07.2018;
        1.10 LOTTO спортна чанта, в периода 4.06-1.07.2018.

При закупуване на продукт по буква „б“, стойността на продукта участва и при определяне на броя Топчовци, които могат да бъдат получени при условията на буква „а“.

3.4. Последният – тридесет и трети Топчо може да бъде получен на бюро „Информация“ във всеки хипермаркет Kaufland след представяне на специален албум с поставени в него 32 броя различни Топчовци.

3.5. За участие в Играта желаещите трябва да закупят специален албум с уникален сериен номер, в който се поставят Топчовците. Албумът може да бъде закупен от специално поставени дисплеи във всеки хипермаркет Kaufland на територията на Република България. Стойността на албума е 4,99 лева с включен ДДС.

3.6. Артикулният номер от опаковката на специалния Топчо и серийният номер на албума могат да бъдат регистрирани на онлайн платформата на играта само веднъж.

3.7. Всеки участник има право да участва с неограничен брой албуми, но може да спечели само една награда в рамките на Играта. В случай че участник бъде изтеглен като печеливш повече от един път, неговото място ще бъде заето от първия изтеглен резервен участник.

3.8. В тегленето на наградите участват само коректно попълнени и изпратени в срок онлайн формуляри.

3.9. За участие в Играта се изисква предоставяне на съгласие за обработка на лични данни на участника, съгласно условията, описани в Раздел V „Лични данни“. Задължителните лични данни, които Участникът трябва да попълни, са: две имена (име и фамилия), населено място, телефонен номер и имейл адрес.

3.10. С цел да бъде изключено участието на „ботове“ или други автоматизирани средства за събиране на информация, се използва въвеждането на допълнителен код за сигурност.

IV. НАГРАДИ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

4.1. Всеки Участник, който е спазил условията за участие, по раздел ІІІ от настоящите Условия, има право да получи съответния брой Топчовци. Когато събере целия албум с всички 32 (тридесет и два) различни Топчовци, получава специалния бонус Топчо с артикулен номер на опаковката, както и печат на бюро „Информация“.

4.2. Участието в Играта дава възможност за спечелване на награда – ОФИЦИАЛНА ФУТБОЛНА ТОПКА на Световното първенство по футбол 2018 г.

4.3. Един участник може да спечели само една от 50-те топки, предвидени като награди в настоящата Игра.

4.4. Коректно попълненият формуляр следва да бъде изпратен чрез онлайн платформата на Играта най-късно до 23:59 часа на 05.07.2018 (четвъртък). Формуляри, изпратени след този час, няма да участват в тегленето на наградите.

4.5. Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип на 06.07.2018 г., в присъствието на Комисия, съставена от представители на следните звена: „Ревизия“, „Право и съответствие“ и „Маркетинг и реклама“, която удостоверява резултатите от тегленето.

4.6. Печелившите имена ще бъдат обявени само и единствено след обработване на всички регистрирани формуляри за участие.

4.7. Само печелившите Участници ще бъдат уведомявани – чрез телефонно обаждане или по имейл до 3 (три) работни дни след тегленето на наградите.

4.8.  Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 3 (три) работни дни, губят правото си да получат наградата. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.

4.9. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно попълнени данни.

4.10. Имената на спечелилите участници, и наградите, които печелят, ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Kaufland България (www.kaufland.bg) след свързване и потвърждение от страна на Участниците.

4.11. Печелившите Участници ще могат да получат своята награда на специално събитие, което ще се проведе на  14.07.2018 г. на паркинга на Kaufland София – Крива река, който се намира на бул. Ген. Тотлебен 36, София. В случай че печеливш участник няма възможност да присъства на събитието, наградата му се изпраща до посочен от участника хипермаркет Kaufland. Участникът може да получи наградата си от бюро „Информация“ в посочения от него хипермаркет в срок до 3 седмици от провеждане на тегленето.

4.12. За получаване на наградата печелившият Участник следва да предостави на служител на Kaufland България попълнения с всички Топчовци специален албум, с който е спечелена наградата, както и документ за самоличност за удостоверяване съответствието на данните на лицето с данните на печелившия. При получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол.

4.13.  Тъй като наградата е на стойност над 30 лв. (трийсет лева), Организаторът се задължава да предостави на печелившите участници служебна бележка, удостоверяваща стойността на наградата, след попълване на декларация.  Печелившите ще могат за използват служебната бележка за подаване на своята годишна данъчна декларация във връзка с изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. С цел издаване на служебната бележка, печелившите участници предоставят необходимите лични данни в съответствие със Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

4.14. В случай че печелившият не може да получи наградата си лично, същата може да бъде получена от упълномощено лице, чрез представянето на изрично пълномощно, съдържащо необходимите данни и печелившия албум. Упълномощеното лице подписва приемо-предавателния протокол.

4.15. При невъзможност да се предостави попълнения с всички Топчовци специален албум, наградата няма да бъде връчена. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.

4.16. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградата не може да бъде прехвърлена на трети лица.

V. ЛИЧНИ ДАННИ

5.1. Личните данни на всички Участници в играта се обработват в съответствие с действащото законодателство и вътрешната политика на Организатора за защита на личните данни и за целите, посочени в настоящите Условия.

5.2.  Организаторът, в качеството си на Администратор на лични данни, обработва личните данни на Участниците за целите на настоящата Игра.

5.3. Правно основание за обработването на данни настоящата игра с награди е член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) - легитимен интерес на Организатора от провеждане на играта.

5.4. Независимо от посоченото в чл. 5.3, за участие в Играта се изисква и съгласие за обработка на посочените по-долу лични данни по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време. Предоставянето на съгласие за обработка на описаните в настоящите Условия лични данни, по описания в Условията начин, има изцяло доброволен характер, което означава, че ако участникът не желае да предоставя описаните лични данни, те няма да бъдат обработени по описания начин, но същевременно ще бъде невъзможно участието му в Играта.

5.5. Данните, които ще бъдат обработвани във връзка с участие в играта, са: две имена (име и фамилия),  населено място, телефонен номер и имейл адрес.

5.6. Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора могат да бъдат разкривани от него за целите на Играта или в изпълнение на императивни разпоредби на трети лица и на други администратори на лични данни на територията на Република България, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

5.7. Събраните във връзка с участие в Играта лични данни ще бъдат съхранявани за срокове, както следва:
- две имена и населено място  на печелившите участници ще бъдат публикувани на интернет страницата www.kaufland.bg за срок не по-дълъг от една година;
- за счетоводни и данъчни цели данни на печелившите ще бъдат съхранявани за срок не по-дълъг от 11 (единайсет) години от датата на предоставяне на наградата;
- данните на резервните участници ще бъдат съхранявани за срок до един месец след тегленето на наградите.
- данните на непечелившите участниците ще бъдат съхранявани за срок до един месец, считано от обявяването на печелившите на интернет страницата на Kaufland.

5.8. По всяко време, при спазване на изискванията на приложимото законодателство, чрез изпращане на нарочно писмо на адреса на Kaufland или на имейл адрес: redaction@kaufland.bg, всяко лице, чиито данни се обработват във връзка с играта, има право да:   
а) оттегли съгласието си за обработка на лични данни, когато обработката на данни се извършва въз основа на съгласие;
б) отправи запитване до Kaufland дали негови лични данни се обработват и  да получи копие от обработваните данни, както и информация относно целта на обработка, както и на кого са или ще бъдат разкрити (право на достъп);
в) поиска корекция на неточност в обработваните му лични данни или допълване на непълни лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране);
г) поиска от Kaufland да изтрие свързани с него лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които е оттеглил/а съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил/а (право на изтриване);
д) поиска от Kaufland да ограничи обработката на личните му данни (т.е. личните данни да продължат да бъдат съхранявани от Kaufland, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на личните данни се оспорва от лицето или когато обработването е неправомерно и лицето желае данните му да бъдат съхранени с цел защита на правни претенции (право на ограничаване на обработването);
е) поиска от Kaufland личните данни, които го засягат, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост на данните);     
ж) възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг (т.е. за целите на предлагане на стоки и услуги по имейл, телефон или друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлагани стоки и услуги), в случай че личните му данни бъдат обработени за такава цел (право на възражение);
з) подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че счита, че е налице нарушение на приложимо законодателство за защита на личните му данни;

5.9. Участниците декларират, че при спазване на приложимото законодателство са съгласни описаните в настоящите Условия лични данни да бъдат обработени от Kaufland по описания в Условията начин, за целите участие в играта;

5.10. За неуредените в настоящите Условия въпроси относно обработка на лични данни от Kaufland България, се прилагат Основните принципи за защита на данните на www.kaufland.bg съгласно член 13 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), достъпни на: https://www.kaufland.bg/lichni-danni.html

5.11. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени съгласно настоящите Условия, се прилагат разпоредбите на приложимото законодателство.


VI. ОТГОВОРНОСТ

6.1. Организаторът не носи никаква отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Играта или са резултат от невъзможността Участниците да се свържат със съответния интернет сървър. Организаторът не  носи отговорност за технически проблеми, като например, но не само, срив на информационната система, прекъсване на електрозахранването или техническа неизправност на компютъра, използван от Участника, както и при неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.

6.2. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини, свързани с играта и/ или промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/ или форсмажорни обстоятелства и/ или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. Ако прекратяването на Играта е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него за обезщетяване на причинената вреда.

6.3. Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

6.4. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в Играта (включително – разходи за достъп до Интернет).

6.5. Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

6.6. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/ или трето лице загуби и/ или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност, въвеждане на неверни данни или други подобни действия с цел повече участия. Участници, които използват фалшива идентичност в Играта и/ или нарушават по какъвто и да било начин механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

VII. ДРУГИ

7.1. При въпроси относно Условията участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: service@kaufland.bg. На същия адрес се подават жалби и сигнали във връзка с играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.

7.2. Задълженията на Организатора на играта се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.

7.3. Организаторът определя правилата на играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по всяко време. Промените се оповестяват като актуализираните Условия за провеждане на Играта се публикуват, по начина, по който е публикуван първоначалният им вариант. Всяка промяна влиза в сила от момента, в който е оповестена.

7.4. Недействителността на отделни текстове от Условията на Играта не засяга действителността и приложимостта на останалите условия.

7.5. Приложимо към правоотношенията, възникнали по повод на Играта, е актуалното българско законодателство.

Вижте повече

Да, искам да получавам Kaufland Newsletter по е-mail и потвърждавам, че съм информиран за условията за обработване на данните ми, посочени в точка 6 от Принципите за защита на лични данни и съм съгласен с тях.

Вашите данни се обработват съобразно действащото законодателство за защита на личните данни. Запознайте се с нашите Принципи за защита на личните данни.

 

За да изпратите формуляра, моля, маркирайте полето “Не съм робот”. Отговорете на въпроса, в случай че има такъв, и потвърдете. След това бутонът “Изпращане” ще стане активен.