Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Това не е Вашият филиал?
Промяна
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали

Опознай животните в България, помогни и можеш да спечелиш

Неслучайно белият щъркел носи мъдростта на всички животни. Той е предвестник на пролетта у нас и символ на красивата българска природа. Но той, както и стотици други животни в България, е застрашен от изчезване. Нашата страна има прекрасно географско положение, а нейните природни богатства я превръщат в дом за много животински и растителни видове, които формират една балансирана екосистема. Стотици от тези животни са застрашени от изчезване заради негативното влияние на човешката дейност.

Задачата ни като активни граждани е да се информираме своевременно за състоянието на защитените видовете и най-вече защитените растения и животни, и да се стремим да им помагаме или поне да не им вредим чрез нашите обичайни дейности. 

Ето защо всяка седмица, в партньорство със сдружение "Зелени Балкани“, ще те запознаваме с интересни факти за едно ценно за българската природа животно. Така ще имаш възможност да научиш полезна информация за животните в родната ни страна, както и да провериш знанията си чрез нашите седмични тематични въпроси. За всяко твое участие в играта ни Kaufland България ще дарява 1 лев* за каузите на "Зелени Балкани", в подкрепа на животните в България!


Гривестата рибарка (Thalasseus sandvicensis) е вид, който обитава влажните зони – морета, езера, язовири, реки и др. Храни се предимно с риба. Гнезди в колонии, които са разположение върху диги или острови във водоема или близо до него. Женската снася в края на май или началото на юни по едно или по-рядко по две яйца, които се излюпват след 22-23 дни. Зимуват в Средиземноморието и Африка.

Световната популация се изчислява на около 490 000 – 640 000 индивида (Wetlands International 2015). Европейската популация наброява 79 900 – 148 000 двойки, което се равнява на 160 000 – 295 000 полово зрели индивиди.

Гривестата рибарка в България

У нас гривестата рибарка е регистрирана като застрашен вид и за нейното съхранение трябва да се полагат непрекъснати усилия. През 70-те и 80-те години видът се е размножавал по цялото Черноморско крайбрежие, но след това изчезва и дълго време е бил регистриран на територията на страната само по време на миграция.

През 1996 г. стартират природозащитните бригади на Поморийско езеро, организирани от доброволци на "Зелени Балкани". По това време са били регистрирани само шест двойки, а благодарение на ежегодните доброволчески бригади видът достига максимална численост в България 2 500-3 000 двойки и вече гнезди освен на Поморийско езеро, и на Атанасовско езеро. Колонията на вида на Поморийското езеро е една от най-големите в Европа.

Размножаване

В наши дни видът се размножава на територията на Поморийското езеро с максимална численост между 1 200 и 1 300 двойки и на Атанасовското езеро, но със значително по-ниска численост. Най-високи числености са били отбелязани през 1994 г. в Атанасовско езеро (1 269 размножаващи се двойки) и през 2019 г. в Поморийското езеро (максимална численост 2 200 двойки). По-високата численост на вида през последните години се постига благодарение на дългогодишните действия на "Зелени Балкани". Една от техните основни дейности е да изграждат изкуствени острови, подходящи за гнездене.

Заплахи

Основните фактори, които заплашват гривестата рибарка от изчезване, са разрушения на местата, на които тя се размножава, ограбване на яйцата й, земните хищници, нивата на водите, незаконното строителство, туризмът, уловът и риболовът. Опазването на популацията на гривестата рибарка у нас се осъществява основно от "Зелени Балкани", които създават по-добри условия за нейното съществуване чрез изграждането на изкуствени острови за гнездене, грижа за местообитанията, числени преброявания, постоянен мониторинг на вида, както и информационните им дейности по проект Натура 2000 в България – нови хоризонти LIFE17 GIE/BG/371.

Белият щъркел (Ciconia ciconia) е изключително позната и обичана птица и символ на българската природа. Гнезди и отглежда потомството си предимно в Европа, Северна Африка, Близкия Изток и Централна Азия. Възрастната птица има почти напълно бяло оперение, черни махови пера, дълъг врат, червени крака и дълъг червен заострен клюн.  Видът е синантропен и гнезди в селища или в непосредствена близост до тях. Гнездото е с големи размери, ежегодно се ремонтира и освен за гнездене, се използва от белия щъркел за подслон.

Обща информация

Белият щъркел е моногамна птица – образува постоянни двойки, които ежегодно отглеждат по едно поколение от едно до шест малки. За няколко месеца малките укрепват и отлитат с родителите си при есенната миграцията на юг.  Младите щъркели се отличават от възрастните по това, че клюнът им е черен, но до края на лятото и техният почервенява в по-голямата си част.

Белите щъркели консумират животинска храна, която е изключително разнообразна. Птиците я намират обикновено по открити площи – ливади, изорани и засети ниви, в близост до водоеми. В менюто му влизат насекоми (предимно бръмбари, скакалци, щурци), земни червеи, влечуги, земноводни, особено жаби (най-вече зелена водна жаба и планинска жаба), малки бозайници като полевки, къртици и земеровки.

Белият щъркел в България

При последното преброяване от 2015 година в България са установени между 4 900 и 5 600 щъркелови гнезда. Те са разположени в градове и села, в близост до райони с обработваеми земи и естествени или изкуствени водоеми. Гнездата се изграждат върху дървета, сгради, електрически стълбове или създадени от хората платформи. През 2005 г. село Белозем, обл. Пловдив, е обявено за Европейско село на белия щъркел от международната организация EURONATUR. Титлата е присъдена заради уникалната колония от 22 щъркелови гнезда върху покрива на ОУ "Гео Милев” – Белозем. В селото гнездят общо 46 двойки щъркели, като част от гнездата, изградени върху електропреносни стълбове, са вече обезопасени с платформи. С помощта на Зелени Балкани и Кметство с. Белозем се организира и уникален български Фестивал на Белия щъркел, който събира деца и граждани на цялата община.

Заплахи

Дотолкова сме свикнали с бодрото тракане с клюн, идващо откъм покрива на църквата или стълба пред къщи на село, че приемаме предвестниците на пролетта като даденост. Истината е, че много опасности дебнат щъркелите не само по дългия им път на юг, но и обратно. Повече от половината щъркелови гнезда в България в момента са построени върху активни стълбове от електропреносната мрежа. Понякога тежките надвиснали клони предизвикват късо съединение, гнездата се запалват и изгарят, заедно с яйцата или младите птици, а стотици хора остават без ток, докато повредата не бъде отстранена.

За да избегнат проблема, на някои места хората нарочно събарят щъркеловите гнезда от стълбовете или комините. Лишени от естествени здрави дървета, на които да гнездят, и гонени от стълбовете и стрехите, щъркелите буквално остават без дом.

Друг проблем са нерегламентираните сметища край населените места. Често възрастните щъркели харесват "обзавеждане” за гнездата си от парчетата изхвърлен сезал, найлони, пътеки и килими. Често в спасителния център за диви животни на "Зелени Балкани“ попадат малки, които са раснали, заплетени във въжетата, донесени от родителите и не са успели да напуснат гнездото, а краката им са останали завинаги слаби и деформирани.

Въпреки това щъркелите са привързани към човешките населени места и ако се научим да не им пречим, те още дълго ще ни радват от стрехите и комините.

Дейности по опазване на белия щъркел

Сред дейностите, които сдружение "Зелени Балкани" осъществява в подкрепа на белия щъркел, са отчитане на числеността на белия щъркел, преброяване на гнездата, поддръжка на местообитанията, поставяне на платформи за обезопасяване на рисковите гнезда, оказване на медицинска помощ на ранени щъркели, създаване и разпространение на образователни материали, които да допринесат за по-голямата информираност на обществото за белия щъркел и неговото съществуване в страната.  


Ти си на ред! Отговори и можеш да спечелиш

Всяка седмица на тази страница ще откриеш по два въпроса, свързани с ценни за българската природа животни. Отговори и можеш да спечелиш страхотни награди.

Всяка седмица двама късметлии, отговорили правилно на въпросите, ще получат комплект туристическа раница и образователни материали (настолна игра, детски книжки, информационни плакати и дипляни), а в края на играта ще бъде изтеглена и голямата награда - семейна палатка и едногодишен абонамент за образователната платформа Уча.се.

За всяко попълване на въпросите Kaufland България ще дарява 1 лев* за дейностите на сдружение "Зелени Балкани" в полза на белия щъркел и други застрашени видове животни в България!

Играта приключва на

Тази седмица белият щъркел те пита:

  • В кои крайморски езера се размножава гривестата рибарка?

  • Колко гнезда на бели щъркели има в България?

Данни за контакт

Полетата, отбелязани със * звездичка, са задължителни.

Адрес

 

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА "Опознай и пази животните в България"

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1. Настоящите Условия („Условията“) уреждат начина на провеждане на Кампанията „Опознай и пази животните на България“ („Кампанията“). Условията са достъпни на интернет страницата на Kaufland – https://www.kaufland.bg/.

1.2. Организатор на Кампанията е „Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131129282, ДДС № BG131129282, със седалище и адрес на управление: гр. София 1233, район Сердика, ж.к. Банишора, ул. Скопие № 1А, тел. 0800 12 220 („Kaufland“ или „Организаторът“).

1.3. Периодът на провеждане на Кампанията е от 21.09.2020 г. до 08.11.2020 г. („Период на провеждане”).

1.4. Кампанията се организира и провежда на български език на територията на Република България.

1.5. Участието в Кампанията е допустимо при стриктно спазване на настоящите Условия. С участието си в Кампанията участникът се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията.

1.6. Информация за наградата ще откриете в Раздел IV „Награди“ от настоящите Условия.

ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

2.1. Право на участие в Кампанията има всеки потребител с изключение на служителите на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД или  „Кауфланд Сървис“ ЕООД, членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини до втора съребрена степен), както и лицата, взели участие в организацията и провеждането на Кампанията.

2.2. Участник в Кампанията е всяко лице, отговорило правилно на седмичните въпроси и изпратило на www.kaufland.bg онлайн формуляр за участие с отговори на въпроси и необходимите данни.

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

УЧАСТИЕТО В КАМПАНИЯТА НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА

3.1. За участие в Кампанията желаещите трябва да отговорят правилно на два седмични въпроса, свързани с различните животни в България, както и да попълнят коректно онлайн формуляра с данни за лицето, отговорило на въпросите, и да го изпратят в рамките на Периода на провеждане на Кампанията чрез натискане на бутон „Изпрати“

3.2. Всеки участник има право да участва по един път всяка седмица в периода от 21.09.2020 до 08.11.2020 и може да спечели повече от  една награда за целия период на кампанията.

3.3. С цел да бъде изключено участието на „ботове“ или други автоматизирани средства за събиране на информация, се използва въвеждането на допълнителен код за сигурност.

IV. НАГРАДИ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

4.1. Всеки участник, който е спазил условията за участие, съобразно раздел III от настоящите Условия, участва в тегленето на наградите.

4.2. Участието в Кампанията дава възможност за спечелване на следните награди:  

4.2.1. 2 седмични награди всяка седмица в периода от 21.09.2020 до 08.11.2020 – комплект туристическа раница и образователни материали (настолна игра, детски книжки за приключенията на прилепчето Дарки и гъсока Брент, информационни плакати и дипляни).

4.2.2. 1 голяма награда: семейна палатка и едногодишен абонамент за образователната платформа ucha.se.

4.3. Правилните отговори на въпросите и коректно попълнените формуляри за участие в тегленето на наградата следва да бъдат изпратени чрез онлайн платформата на Кампанията:

4.3.1. За участие в седмичните награди – най-късно до 23:59 часа всяка неделя срещу понеделник за периода от 21.09.2020 до 08.11.2020. Формуляри, изпратени след този час, няма да участват в тегленето на седмичните награди.

4.3.2 За участие за голямата награда – най-късно до 23:59 на 08.11.2020.

4.4. Седмичните награди ще бъдат теглени на случаен принцип сред отговорилите правилно на въпросите участници всеки понеделник в периода от 21.09.2020 до 09.11.2020. Голямата награда ще бъде изтеглена на случаен принцип сред отговорилите правилно на въпросите участници на 09.11.2020. Наградите ще бъдат изтеглени на в  присъствието на Комисия, съставена от представители на следните звена: „Ревизия“, „Право и съответствие“ и „Маркетинг и реклама“, която удостоверява резултатите от тегленето.

4.5. Печелившите участници ще бъдат известени за спечелването на награда по електронна поща на посочения от тях във формуляра за участие имейл. Печелившите участници трябва да предоставят данни за доставка Печеливши участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 10 (десет) работни дни, губят правото си да получат награда. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.

4.6. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно попълнени данни или по други, независещи от Организатора причини.

4.7. Имената и градът на печелившите участници ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Kaufland България (www.kaufland.bg). С потвърждаването, че е запознат с условията на кампанията и изпращането на онлайн формуляра, Участникът заявява и своето съгласие гореспоменатите данни да бъдат публикувани в секцията с печеливши на kaufland.bg.

4.8. Наградата се изпраща до печелившия участник с куриерска фирма за сметка на Организатора на посочен от печелившия адрес.

4.9. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото на получаване на наградата не може да бъде прехвърлено на трето лице.

V. ЛИЧНИ ДАННИ

5.1. Чрез отбелязването на полето за потвърждение, че са запознати с условията на Кампанията, Участниците се съгласяват с предвиденото в настоящите Условия обработване на техните лични данни.

5.2. Личните данни на всички Участници в Кампанията се обработват от Организатора, в качеството му на Администратор на лични данни по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни, в съответствие с действащото законодателство и вътрешната политика на Организатора за защита на личните данни и единствено за целите, посочени в настоящите Условия – участие в Кампанията, както и последващо предоставяне на награда на печелившите участници.

5.4. Правно основание за обработването на данни настоящата игра с награди е чл. 6, пар. 1, б. „е“ от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) - легитимен интерес на Организатора от провеждане на Кампанията, както и чл. 6, пар. 1, б. „а“ от ОРЗД – предоставено съгласие.

5.5. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време. Предоставянето на съгласие за обработка на описаните в настоящите Условия лични данни, по описания в Условията начин, има изцяло доброволен характер, което означава, че ако участникът не желае да предоставя описаните лични данни, те няма да бъдат обработени по описания начин, но същевременно ще бъде невъзможно участието му в Кампанията. Въпреки оттеглянето на съгласието Организаторът може да продължи обработването на лични данни на друго основание, например законово изискване, договорни отношения или легитимен интерес.

5.6. Данните, които ще бъдат обработвани във връзка с участие в Кампанията, са: две имена (име и фамилия), и имейл адрес, а спрямо печелившите също и населено място и адрес за доставка, както и телефонен номер.

5.7. Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора могат да бъдат разкривани от него за целите на Кампанията или в изпълнение на императивни разпоредби на трети лица и на други администратори на лични данни на територията на Република България, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство. По-конкретно, личните данни на печелившите участници, както и, при необходимост, на резервните участници ще бъдат предадени на спедитор за целите на получаване на наградата по възлагане на Организатора.

5.8. Събраните във връзка с участие в Кампанията лични данни ще бъдат съхранявани за срокове, както следва:
- две имена и населено място на печелившите участници ще бъдат публикувани на интернет страницата www.kaufland.bg за срок не по-дълъг от една година, доколкото е налице изрично съгласие за целите на публикуване;
- за счетоводни и данъчни цели данни на печелившите ще бъдат съхранявани за срок не по-дълъг от 5 години от датата на предоставяне на наградата;
- данните на резервните участници ще бъдат съхранявани за срок до един месец след тегленето на наградите;
- данните на непечелившите участниците ще бъдат съхранявани за срок до един месец, считано от обявяването на печелившите на интернет страницата на Kaufland.

След изтичане на посочените тук срокове данните биват унищожавани и изтривани от всякакви носители, без да бъдат архивирани и/или обработвани за по-нататъшни цели, с изключение на свързаната с регистрацията на портала „Ние сме семейсто“ обработка.

5.9. По всяко време, при спазване на изискванията на приложимото законодателство, чрез изпращане на нарочно писмо на адреса на Kaufland или на имейл адрес: redaction@kaufland.bg или dataprotection@kaufland.bg, всяко лице, чиито данни се обработват във връзка с Кампанията, има право да:
а) оттегли съгласието си за обработка на лични данни, когато обработката на данни се извършва въз основа на съгласие;
б) отправи запитване до Kaufland дали негови лични данни се обработват и  да получи копие от обработваните данни, както и информация относно целта на обработка, както и на кого са или ще бъдат разкрити (право на достъп);
в) поиска корекция на неточност в обработваните му лични данни или допълване на непълни лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране);
г) поиска от Kaufland да изтрие свързани с него лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които е оттеглил/а съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил/а (право на изтриване);
д) поиска от Kaufland да ограничи обработката на личните му данни (т.е. личните данни да продължат да бъдат съхранявани от Kaufland, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на личните данни се оспорва от лицето или когато обработването е неправомерно и лицето желае данните му да бъдат съхранени с цел защита на правни претенции (право на ограничаване на обработването);
е) поиска от Kaufland личните данни, които го засягат, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост на данните);     
ж) възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг (т.е. за целите на предлагане на стоки и услуги по имейл, телефон или друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлагани стоки и услуги), в случай че личните му данни бъдат обработени за такава цел (право на възражение).
В допълнение, всеки субект на лични данни има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че счита, че е налице нарушение на приложимо законодателство по отношение защита на личните му/ й данни.

5.10. С участието си участниците декларират, че при спазване на приложимото законодателство, са съгласни с това описаните в настоящите Условия лични данни да бъдат обработени от Kaufland по описания в Условията начин, за целите на участие в Кампанията;

5.11. За неуредените в настоящите Условия въпроси относно обработка на лични данни от Kaufland България, се прилагат онлайн публикуваните Основни принципи за защита на данните на www.kaufland.bg съгласно член 13 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), достъпни на: https://www.kaufland.bg/lichni-danni.html.


VI. ОТГОВОРНОСТ

6.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Кампанията или са резултат от невъзможността Участниците да се свържат със съответния интернет сървър.
Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, като например, но не само, срив на информационната система, прекъсване на електрозахранването или техническа неизправност на компютъра, използван от Участника, както и при неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.

6.2. Организаторът не носи отговорност във връзка с каквито и да било вреди и неблагоприятни последици, свързани с използването на наградата.

6.3. Организаторът има право да прекрати Кампанията по всяко време поради технически причини, свързани с Кампанията и/ или промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/ или форсмажорни обстоятелства и/ или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. Ако прекратяването на Кампанията е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него за обезщетяване на причинената вреда.

6.4. Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

6.5. Всички Участници поемат на своя отговорност и за своя сметка всички разходи, които са възникнали във връзка с участието им в Кампанията (включително – разходи за достъп до Интернет).

6.6. Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани и изключени от участие без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Кампанията, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

6.7. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/ или трето лице загуби и/ или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност, въвеждане на неверни данни или други подобни действия с цел повече участия. Участници, които използват фалшива идентичност в Кампанията и/ или нарушават по какъвто и да било начин механизма на Кампанията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

VII. ДРУГИ

7.1. При въпроси относно Условията участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: redaction@kaufland.bg. На същия адрес се подават жалби и сигнали във връзка с Кампанията. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.

7.2. Задълженията на Организатора на Кампанията се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.

7.3. Организаторът определя правилата на Кампанията едностранно и има право да ги изменя и допълва по всяко време. Промените се оповестяват като актуализираните Условия за провеждане на Кампанията се публикуват, по начина, по който е публикуван първоначалният им вариант. Всяка промяна влиза в сила от момента, в който е оповестена.

7.4. Недействителността на отделни текстове от Условията на Кампанията не засяга действителността и приложимостта на останалите условия.

7.5. Приложимо към правоотношенията, възникнали по повод на Кампанията, е актуалното българско законодателство.

Виж повече

Да, искам да получавам Kaufland Newsletter по е-mail и потвърждавам, че съм информиран за условията за обработване на данните ми, посочени в точка 6 от Принципите за защита на лични данни и съм съгласен с тях.

Вашите данни се обработват съобразно действащото законодателство за защита на личните данни. Запознайте се с нашите Принципи за защита на личните данни.

 

За да изпратите формуляра, моля, маркирайте полето “Не съм робот”. Отговорете на въпроса, в случай че има такъв, и потвърдете. След това бутонът “Изпращане” ще стане активен.
Мерки във връзка с разпространението на COVID-19

Kaufland България носи отговорност за здравето на своите служители и техните семейства.

Във връзка с разпространението на COVID-19 предприемаме превантивни мерки за сигурността и здравето на нашия екип и клиентите ни. Запознайте се с тях.

Мерки във връзка с разпространението на COVID-19