Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали

Kaufland и Procter & Gamble

Какво трябва да направиш

Играта е обвързана с покупка

  1. В периода от 17.01 до 13.02.2022 г. купи по свой избор един или повече продукти на Procter & Gamble на обща стойност минимум 10,00 лв., от който и да е хипермаркет Kaufland на територията на страната. Не забравяй да запазиш касовата бележка от направената покупка.
  2. Регистрирай номера на касовия/фискалния бон, издаден в периода на кампанията, със съобщение на телефонен номер 108009. Съобщението до 108009 е напълно безплатно. Номерът на касовата бележка представлява 10-цифрен код, който се намира долу в левия й ъгъл.
  3. При успешна регистрация ще получиш автоматичен отговор, който удостоверява регистрацията в играта. Ако номерът на касовата бележка/фискалния бон е невалиден или вече е регистриран, ще получиш автоматичен SMS отговор, че регистрацията е неуспешна.

Наградите, за които участваш

  • 10 раници Kånken Art, произведени от рециклирани материали

Запознай се с пълните условия на кампанията на страницата на организатора тук (pdf).