Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Това не е Вашият филиал?
Промяна
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали

Енергоспестяващи и LED лампи

Закупил си енергоспестяваща лампа от някой от хипермаркетите Kaufland и искаш да знаеш повече за нея? Просто избери желания продукт от падащото меню по-долу.

Избери номер на модела:

Човек държи крушка

За да избереш правилния модел лампа от падащото меню, е необходимо да знаеш неговия номер. Той се намира в основата на всяка лампа и представлява комбинация от букви и цифри. Моля, обърни внимание, че номерът на модела е позициониран преди тирето – цифрите след тирето не са част от него.

Описание на продукта

Описание Стойност
Име на продукта:
Артикулен номер:
GTIN:
Номер на модела:

Размери

Описание Стойност
Дължина в мм:
Диаметър в мм:

Данни за продукта

Описание Стойност
Клас на ефективност:
Цокъл / Фасунга:
Затъмняване:
Не съдържа живак:
Съдържание на живак в мг:

Технически данни

Описание Стойност
Обявена мощност във W:
Номинална мощност във W:
Сравнима мощност на лампа с нажежаема жичка във W:
Работно напрежение във V:
Работна честота в Hz:
Време за стартиране в сек.:
Време за затопляне в сек.:
Номинален експлоатационен срок в часове:
Обявена стойност на експлоатационния срок в часове:
Брой цикли:
Консумиран ток в mA:
Номинален светлинен поток в lm:
Обявен светлинен поток в lm:
Поддържане на светлинния поток:
Фактор на мощността:
Индекс на цветопредаване:
Цветна температура в K:

Мерки във връзка с разпространението на COVID-19

Kaufland България носи отговорност за здравето на своите служители и техните семейства.

Във връзка с разпространението на COVID-19 предприемаме превантивни мерки за сигурността и здравето на нашия екип и клиентите ни. Запознайте се с тях.

Мерки във връзка с разпространението на COVID-19