Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Това не е Вашият филиал?
Промяна
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали
Изображение на дънки, сгънати фланелки и платнени кецове

Текстил, играчки, авто, уикенд

Актуални предложения

Валидни от 04.07.2022 до 10.07.2022

Вашият Kaufland филиал:
,
Важна информация

От съображения за превантивна защита на потребителите Kaufland изтегля следния продукт:

My Project
Електрическа лампа против насекоми

Баркод 4063367290183
В продажба от Kaufland от април 2022