Данните за филиала се зареждат.

Вашите данни се зареждат.
Важно съобщение

Уважаеми клиенти,

Качеството на яйцата в нашите обекти е проверено и в продажба няма яйца от проблемните партиди с фипронил.


https://media.kaufland.de/images/PPIM/AP_Content_150/bul/49/77/Asset_1724977.jpg