Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали

Ръководства за употреба

Изгубил си ръководството за употреба на продукт от нашите собствени марки? Никакъв проблем – тук може да откриеш в електронен формат инструкциите за продукти от марките Countryside®, K-Classic, MyProject®, Kidland®, Liv & Bo®, Newcential® или SWITCH ON®. За някои от продуктите тук ще откриеш и инструкции за сглобяване.

Как да намеря инструкциите за моя продукт?

За да откриеш правилното ръководство за употреба, просто въведи в полето за търсене по-долу 6-цифрения IAN номер, който се намира върху опаковката на продукта. Някои опаковки нямат IAN номер. В такъв случай въведи 13-цифрения GTIN номер. Този номер ще откриеш на опаковката на продукта, точно под баркода. Ако вече не разполагаш с опаковката, може лесно да откриеш продукта си, използвайки функцията за филтриране. Също така е добре да знаеш, че всички електроуреди имат върху себе си малък етикет с информация. Там също може да откриеш 6-цифрения IAN или 13-цифрения GTIN номер.

Изгубил си ръководството за употреба на продукт от нашите собствени марки? Никакъв проблем – тук може да откриеш в електронен формат инструкциите за продукти от марките Countryside®, K-Classic, MyProject®, Kidland®, Liv & Bo®, Newcential® или SWITCH ON®.
Изгубил си ръководството за употреба на продукт от нашите собствени марки? Никакъв проблем – тук може да откриеш в електронен формат инструкциите за продукти от марките Countryside®, K-Classic, MyProject®, Kidland®, Liv & Bo®, Newcential® или SWITCH ON®.