Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали

Свежест и качество

Високото качество, превъзходният вкус и свежестта са много важни за нас. Прилагаме многостепенен контрол, притежаваме многобройни сертификати и отличия.


Важна информация

Ravensburg Milchwerke GmbH изтегля превантивно от продажба:

K-free нискомаслена извара без лактоза
Баркод 4335896563589