Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали
29.05. - 04.06.

WEIDEGLÜCK

Йогурт

по гръцка рецепта
10% масленост
Laura
Краве мляко
UHT
1.5% масленост
1 л

1 кг
(1 кг = 4,29 )
- 30%
6,15
4,29
0

Можете да откриете това предложение във Вашия Kaufland филиал:

Вашият Kaufland филиал:
,
Назад към категорията