Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали
04.12. - 10.12.

Земел със сусам

от нашата пекарна

60 г
(1 кг = 2,00 )
- 45%
0,22
0,12
0

Можете да откриете това предложение във Вашия Kaufland филиал:

Вашият Kaufland филиал:
,
Назад към категорията