Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали
08.07. - 14.07.

Mezzek

Розе

България
Червен плод и фин френски дъб
Подходящо за:
печено червено месо

0,75 л
(1 л = 13,32)
- 30%
14,29
9,99
0

Можете да откриете това предложение във Вашия Kaufland филиал:

Вашият Kaufland филиал:
,
Назад към категорията