Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали
17.06. - 23.06.

Сами-М

Пръчици с кашкавал

замразени

400 г
(1 кг = 8,23)
-50%
6,59
3,29
0

Можете да откриете това предложение във Вашия Kaufland филиал:

Вашият Kaufland филиал:
,
Назад към категорията