Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали
27.03. - 02.04.

Пангасиус филе

Улов: aквакултури във Виетнам
от нашата витрина
размразено

кг
(1 кг = 10,99)
- 31%
15,99
10,99
0

Витрина с обслужване

Можете да откриете това предложение във Вашия Kaufland филиал:

Вашият Kaufland филиал:
,
Назад към категорията