Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали
26.02. - 03.03.

Сьомга филе

с кожа
аквакултури в Норвегия
от нашата витрина
прясно

кг
- 18%
42,99
34,99
0

Витрина с обслужване

Можете да откриете това предложение във Вашия Kaufland филиал:

Вашият Kaufland филиал:
,
Назад към категорията