Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали
21.11. - 27.11.

Dolce Forneria

Панетоне

класик с портокалови кори,
стафиди и естествен квас

1000 г
(1 кг = 11,99)
- 40%
19,99
11,99
0

Можете да откриете това предложение във Вашия Kaufland филиал:

Вашият Kaufland филиал:
,
Назад към категорията