Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали
26.09. - 02.10.

Maggi

Супа различни видове

25% отстъпка
за всички продукти
с марка Maggi

40 - 52 г
Отстъпка за марка!
(1 кг = 21,60)
- 25%
1,45
1,08
0

Можете да откриете това предложение във Вашия Kaufland филиал:

Вашият Kaufland филиал:
,
Назад към категорията