Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали
21.11. - 27.11.

КАМЕНИЦА

Бира

4,4% vol

6 бр. х 0,5 л кен
(1 л = 1,90)
- 28%
7,99
5,69
0

Още за продукта

Можете да откриете това предложение във Вашия Kaufland филиал:

Вашият Kaufland филиал:
,
Назад към категорията