Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали
19.09. - 25.09.

Кашкавалка

от нашата пекарна

120 г
(1 кг = 6,59)
- 36%
1,25
0,79
0

Можете да откриете това предложение във Вашия Kaufland филиал:

Вашият Kaufland филиал:
,
Назад към категорията