Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали
08.08. - 14.08.

Simit

Турски геврек

със сусам
от нашата пекарна

110 г
(1 кг = 8,64)
само
0,95
0

Можете да откриете това предложение във Вашия Kaufland филиал:

Вашият Kaufland филиал:
,
Назад към категорията