Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали
27.11. - 26.12.

Сельодка филе

натуралнo
от нашата витрина

кг
(1 кг = 14,99 )
- 31%
21,99
14,99
0

Витрина с обслужване

Можете да откриете това предложение във Вашия Kaufland филиал:

Вашият Kaufland филиал:
,
Назад към категорията