Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали
08.07. - 14.07.

IRISH BEEF

Говеждо месо от врат

от животни, отглеждани чрез
традиционно пасищно земеделие
Ирландия
от нашата витрина

кг
- 10%
20,99
18,79
0

Витрина с обслужване

Можете да откриете това предложение във Вашия Kaufland филиал:

Вашият Kaufland филиал:
,
Назад към категорията