Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали
29.05. - 04.06.

БУЛГАРЧЕ

Кашкавал

от краве мляко
от нашата витрина

кг
(1 кг = 16,49 )
- 34%
24,99
16,49
0

Витрина с обслужване

Можете да откриете това предложение във Вашия Kaufland филиал:

Вашият Kaufland филиал:
,
Назад към категорията