Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали
17.06. - 23.06.

FIT SPO

Протеиново барче различни видове

50 - 60 г
(1 кг = 40,67)
-30% отстъпка с
KAUFLAND CARD
за всички протеинови продукти
FitSpo и Bezzo
- 30%
3,49
2,44
0

Можете да откриете това предложение във Вашия Kaufland филиал:

Вашият Kaufland филиал:
,
Назад към категорията