Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали
29.05. - 04.06.

Стария ловец

Бански старец

600 г
(1 кг = 18,32 )
Цена с KAUFLAND CARD
СТАРИЯ ЛОВЕЦ
Бански старец
вакуум опаковка
600 г
50% по-евтино!
21,99
10,99
0

Можете да откриете това предложение във Вашия Kaufland филиал:

Вашият Kaufland филиал:
,
Назад към категорията