Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали
29.05. - 04.06.

HEINZ

Майонеза класик

710 мл
(1 л = 9,85 )
Цена с KAUFLAND CARD
HEINZ
Майонеза
класик
710 мл
50% по-евтино!
13,99
6,99
0

Можете да откриете това предложение във Вашия Kaufland филиал:

Вашият Kaufland филиал:
,
Назад към категорията