Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали
26.09. - 02.10.

DOMESTOS

Универсален препарат, Спрей или WC блокчета

препарат: Pine или Atlantic
1,25 л
спрей: 750 мл
блокчета: различни видове
3 x 55 г

(1 л = 4,40)
- 38%
8,99
5,49
0

Можете да откриете това предложение във Вашия Kaufland филиал:

Вашият Kaufland филиал:
,
Назад към категорията