Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали
08.07. - 14.07.

Шеф месар

Родопски кебапчета

420 г
(1 кг = 10,70)
- 25%
5,99
4,49
0

Можете да откриете това предложение във Вашия Kaufland филиал:

Вашият Kaufland филиал:
,
Назад към категориите