Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали
08.04. - 14.04.

Шеф месар

Телешки бургер

от животни до 12 месеца
овкусено с ароматни подправки

2 х 150 г
(1 кг = 14,97 )
- 25%
5,99
4,49
0

Можете да откриете това предложение във Вашия Kaufland филиал:

Вашият Kaufland филиал:
,
Назад към категорията