Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали
08.08. - 14.08.

Carlsberg

Бира

5% vol
* Цената не включва амбалаж
* Цена на амбалаж 0,10 лв.

0,5 л бутилка
(1 л = 2,38)
- 32%
1,75
1,19
0

Можете да откриете това предложение във Вашия Kaufland филиал:

Вашият Kaufland филиал:
,
Назад към категорията