Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали
21.11. - 27.11.

Kuchenmeister

Щолен

коледен, с масло
или с печена ябълка

200 г
(1 кг = 14,95)
- 40%
4,99
2,99
0

Можете да откриете това предложение във Вашия Kaufland филиал:

Вашият Kaufland филиал:
,
Назад към категорията