Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали
08.07. - 14.07.

Перелик

Суджук, Бабек, Луканка или Сушеница

160 - 200 г
(1 кг = 31,19)
- 28%
6,99
4,99
0

Можете да откриете това предложение във Вашия Kaufland филиал:

Вашият Kaufland филиал:
,
Назад към категориите