Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали
22.07. - 28.07.

ШУМЕНСКО

Бира

4,8% vol
промопакет

5 + 1 х 0,5 л кен
(1 л = 2,00)
- 27%
8,25
5,99
0

Можете да откриете това предложение във Вашия Kaufland филиал:

Вашият Kaufland филиал:
,
Назад към категориите