Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали
за кратко при нас
08.07. - 14.07.

Шеф Месар

Ущипци

400 г
(1 кг = 12,48)
само
4,99
0

Можете да откриете това предложение във Вашия Kaufland филиал:

Вашият Kaufland филиал:
,
Назад към категориите