Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали
27.11. - 03.12.

Свински врат

без кост, цяло парче
до 5 кг на покупка
от нашата витрина

кг
- 46%
15,99
8,49
0

Витрина с обслужване

Можете да откриете това предложение във Вашия Kaufland филиал:

Вашият Kaufland филиал:
,
Назад към категорията