Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали
27.03. - 02.04.

Свинска плешка

без кост
от нашата витрина

кг
(1 кг = 7,99)
- 33%
11,99
7,99
0

Витрина с обслужване

Можете да откриете това предложение във Вашия Kaufland филиал:

Вашият Kaufland филиал:
,
Назад към категорията