Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали
21.11. - 27.11.

Маслини Каламата

екстра
размер: 121/ 160
Произход: Гърция
от нашата витрина

кг
(1 кг = 8,99)
- 40%
14,99
8,99
0

Витрина с обслужване

Можете да откриете това предложение във Вашия Kaufland филиал:

Вашият Kaufland филиал:
,
Назад към категорията