Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали
Специално
предложение!
23.01. - 29.01.

Amadori

Цяло пиле

свободно отглеждано
без ГМО
гледано без антибиотици

кг
(1 кг = 11,99)
само
11,99
0

Можете да откриете това предложение във Вашия Kaufland филиал:

Вашият Kaufland филиал:
,
Назад към категорията