Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали
23.01. - 29.01.

Сурови скариди

размер 30/60 бр./кг или
40/50 бр./кг
Улов: аквакултури в Панама,
Еквадор и Куба
от нашата витрина
размразени

кг
(1 кг = 18,99)
- 36%
29,99
18,99
0

Витрина с обслужване

Можете да откриете това предложение във Вашия Kaufland филиал:

Вашият Kaufland филиал:
,
Назад към категорията