Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали
27.11. - 26.12.

Руска салата

с шунка
от нашата витрина

кг
(1 кг = 4,89 )
тази седмица
4,89
0

Витрина с обслужване

Можете да откриете това предложение във Вашия Kaufland филиал:

Вашият Kaufland филиал:
,
Назад към категорията