Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали
27.11. - 03.12.

Сами-М

Парти хапки

с кашкавал
замразени

300 г
(1 кг = 11,30 )
-50%
6,79
3,39
0

Можете да откриете това предложение във Вашия Kaufland филиал:

Вашият Kaufland филиал:
,
Назад към категорията