Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали
26.09. - 02.10.

ЛЕКИ

Наденица

македонска, лионска или родопска
от нашата витрина

кг
(1 кг = 8,89)
- 28%
12,49
8,89
0

Витрина с обслужване

Още за продукта

Можете да откриете това предложение във Вашия Kaufland филиал:

Вашият Kaufland филиал:
,
Назад към категорията