Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали
28.11. - 04.12.

Пилешко бутче

с част от гърба
охладено
от нашата витрина

кг
(1 кг = 3,79)
- 36%
5,99
3,79
0

Можете да откриете това предложение във Вашия Kaufland филиал:

Вашият Kaufland филиал:
,
Назад към категорията